NÅGRA TIPS OM HUR MAN VISAR EN HÄST VID HAND. 

Föraren bör vara prydligt och ändamålsenligt klädd. Ridstövlar kan hindra, de är oftast inte så lätta att springa lätt och ledigt i. Hästen förs fram mot uppställningsplatsen på rakt spår i livlig och taktmässig skritt. Föraren skall vara vid hästens vänstra bog. Tyglarna hålls i den högra handen, tygelände och ev. spö i vänster hand.

UPPSTÄLLNING
Uppställning skall ske på anvisad plats och halten förbereds i god tid. Efter halten ställer sig föraren framför hästen med en tygel i var hand. Tygeln skall fattas strax under bettringarna och med tummarna vända uppåt, tygeländen skall vara väl uppsamlad.

Hästen ställs upp med den längsta linjen mot domaren, dvs. med den (för domaren) närmaste framhoven något framför den andra och den närmaste bakhoven lite bakom den andra bakhoven. Kroppstyngden skall vara jämt fördelad på alla fyra benen. Rättning av uppställningen sker med lätta tag i motsvarande sidas tygel eller bettring och alltid framåt

Hästens huvud hålls i ett naturligt läge. När domaren vill se hästen framifrån, tar föraren ett steg åt sidan så att hästens framben kan ses. Går domaren över till hästens andra sida ställs hästen med lätta tag i tygeln så att den sidan nu blir den öppna långlinjerade sidan.

VISNING I SKRITT
När domaren vill se hästen i skritt återtar föraren sin plats vid bogen och hästen igångsätts i skritt och framförs enligt anvisning. Det är viktigt att tygelhanden inte stör hästens mun eller förböjer hals/bog.

VISNING I TRAV
När trav skall visas fattas tyglarna uppsamlade i höger hand, så att föraren kan springa ledigare och följa hästen utan att hänga i tygeln och därigenom förböja hästen och förstöra hästens auktion. Behåll platsen vid bogen, spring rakt och med uppmärksamhet på hästen. Hästen skall vara så väl förberedd att den svarar framåt med en smackning.

VÄNDNING
Avsaktning görs alltid före vändningar och vändningen sker alltid åt höger med hästen från föraren. 

Senast uppdaterad 06 november 2013