AVELSHINGSTAR PÅ GOTLAND 2019

HESTUR
SIF Avel i samarbete med World Fengur.

Hingstkatalog över hingstar som löst licens. Här kan du även logga in och betala stoavgifter!

På SIF Avels hemsida www.sifavel.se finns information för dig som är HÄSTKÖPARE, STOÄGARE, HINGTÄGARE & HINGSTHÅLLARE!

Innan ett sto lämnas på betäckning så ska STOAVGIFTEN VARA BETALD. Det är stoägarens ansvar att betala in stoavgiften, men det är hingsthållarens ansvar att se till att alla ston som hingsten betäcker har löst stoavgiften.

På denna sida finns hingstar som är stationerade på Gotland & har löst licens. Ägare/hingsthållare ska vara medlem i Austur och ansvarar själva för att meddela aktuell information till webmaster@austur.org.

Vilka hingstar får användas i avel?
Enligt SIF´s Plan och riktlinjer skall licens/bevis vara betald och utlöst från posten innan man får betäcka alternativt seminera med hingsten.

BETÄCKNINGSLICENS
utfärdas till hingstar som har är totalbedömda på en FEIF bedömning.
Hingstar med licens får endast användas till ston som är registrerade i World Fengur och har hästpass.

LIVSTIDSLICENS
Hingstar som erhållit elit eller hederspremie för avkommor. Licensen gäller resten av deras livstid såvida det inte uppdagas att hingsten nedärver fysiska defekter som finns listade i aktuell defektlista.

BLUP BETÄCKNINGSLICENS
Hingstar 2-4 år, lägst BLUP 120. Licensen gäller obegränsat antal ston. Hingstar 2-4 år, lägst BLUP 115. Licens gäller för max 10 ston.

GÅRDSHINGSTLICENS
obedömda hingstar äldre än 4 år eller yngre än 4 år med BLUP 115 och lägre. Chipmärkta, Godkänd härstamningskontroll mot fader och moder, fria från ärftliga fysiska defekter. Licensen gäller för ETT STO med SAMMA ÄGARFÖRHÅLLANDE SOM HINGSTEN.

VISSTE DU:
... att registreringskostnaden för ett föl efter hingst, som inte löst licens är 8 750kr + avgifter för härstamningskontroll 500kr/test!

Mer detaljerad information om varje hingst finns på www.worldfengur.com.

 Alla medlemmar i SIF har gratis tillgång till WorldFengur. För att få inloggning se www.icelandichorse.se

 

Sidan senast uppdaterad den 07 december 2018 15:31