AVELSHINGSTAR PÅ GOTLAND 2017

HESTUR
SIF Avel i samarbete med World Fengur.

Hingstkatalog över hingstar som löst licens. Här kan du även logga in och betala stoavgifter!

På SIF Avels hemsida www.sifavel.se finns information för dig som är HÄSTKÖPARE, STOÄGARE, HINGTÄGARE & HINGSTHÅLLARE!

Innan ett sto lämnas på betäckning så ska STOAVGIFTEN VARA BETALD. Det är stoägarens ansvar att betala in stoavgiften, men det är hingsthållarens ansvar att se till att alla ston som hingsten betäcker har löst stoavgiften.

På denna sida finns hingstar som är stationerade på Gotland & har löst licens. Ägare/hingsthållare ska vara medlem i Austur och ansvarar själva för att meddela aktuell information till webmaster@austur.org.

Vilka hingstar får användas i avel?
Enligt SIF´s Plan och riktlinjer skall licens/bevis vara betald och utlöst från posten innan man får betäcka alternativt seminera med hingsten.

BETÄCKNINGSLICENS
utfärdas till hingstar som har är totalbedömda på en FEIF bedömning.
Hingstar med licens får endast användas till ston som är registrerade i World Fengur och har hästpass.

LIVSTIDSLICENS
Hingstar som erhållit elit eller hederspremie för avkommor. Licensen gäller resten av deras livstid såvida det inte uppdagas att hingsten nedärver fysiska defekter som finns listade i aktuell defektlista.

BLUP BETÄCKNINGSLICENS
Hingstar 2-4 år, BLUP 120 och uppåt. Licensen gäller obegränsat antal ston.

GÅRDSHINGSTLICENS
hingstar 2 år och äldre. Chipmärkta, DNA-testade mot fader och moder, fria från ärftliga fysiska defekter (krav på spattröntgen gäller ej hingstar 2-4år). Licensen gäller för ETT STO med SAMMA ÄGARFÖRHÅLLANDE SOM HINGSTEN.

VISSTE DU:
... att registreringskostnaden för ett föl efter hingst, som inte löst licens är 8 750kr + avgifter för härstamningskontroll 500kr/test!

Mer detaljerad information om varje hingst finns på www.worldfengur.com.

 Alla medlemmar i SIF har gratis tillgång till WorldFengur. För att få inloggning se www.icelandichorse.se

 

Sidan senast uppdaterad den 19 april 2017 20:41 

Hvatur från
Lönneberga

svart utan tecken, född 2000
BLUP 112

Totalt 7,97
Exteriör 8,11
Ridegenskaper 7,88

E: Mökkur frá Varmalæk
U: Gárun från Tåkern

ÖVRIGT: Hvatur är en hingst som lämnar avkommor med bra ridegenskaper och mycket bra lynne. Han är dessutom en fantastiskt bra ridhäst.

PERIOD: Fribetäcker hemma i Vamlingbo juli-september 2017.

AVGIFTER: 5 000 kr (inklusive moms) språng och fölavgift, vilket betalas då stoet hämtas. Om stoet ej är dräkrigt på 90-dagars ultraljud återbetals 3 000kr alternativt ombetäckning nästa år.Ingen betesavgift.  

ÄGARE: Ingrid Jacobsson, Storsudrets Islandshästar, VAMLINGBO

Mer info på
www.storsudretsislandshastar.se

Hyreygur
från Smärslid

svartskäck med bläs och glasögon, född 1994
BLUP 109

Totalt 7,92
Exteriör 7,83
Ridegenskaper 7,99

E: Kraflar frá Miðsitju
U: Vala frá Skarði

PERIOD: Betäcker på Stora Gåsemora hela säsongen.

AVGIFTER: Språng 2 000kr
Levande föl 3 000kr + Betesavgift 

HINGSTHÅLLARE: Fia Lundberg, FÅRÖ
ÄGARE:
Hyra Gottland AB (Linda Jarl), ESKELHEM

Mer info hyragotland@live.se