KLUBBKLÄDER
Frågan om klubbkläder har varit uppe på styrelsens bord ett flertal gånger, och det har nu åter blivit aktuellt när vi har fått en ny fin logga.

En grupp har tillsatts och den kommer efter sommaren att presentera förslag på i första hand en softshelljacka för tryck.

Loggan kommer också att finnas tillgänglig på tryckeriet, så att man kan lämna in valfritt plagg för tryck.