AUSTURS KURSREGLER
Uppdaterad 5 april 2017.

Kursregler att ladda ner (pdf)

ALLMÄNT:

 • Medlemmar i Austur har företräde, i mån av plats är även andra välkomna.
 • För att kurs ska anses vara i Austurs regi ska beslut ha fattats i styrelsen (=kassör/utbildningsansvarig har godkänt presenterad kursbudget). Austur bär då det ekonomiska ansvaret för kursen.

KURSANSVARIG:

 • För varje kurs ska utses en/flera kursansvariga, som ansvarar för bokning av ridhus/ridbana, instruktör samt andra praktiska detaljer kring kursen.
 • Den kursansvarige ska lämna in förteckning över uppkomna kostnader samt deltagarlista till kassören.

ANMÄLAN

 • Anmälan till kurs är bindande.

 • Först när anmälningsavgiften (500kr) är REGISTRERAD PÅ AUSTURS PG-KONTO räknas man som anmäld.
 • För kurs med totalpris under 500kr, ska hela kursavgiften vara inbetald innan man räknas som anmäld.

 • Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återbud.

 • Kursplatserna tilldelas i den ordning de bokförts på Austurs PG.

KURSAVGIFTEN:

 • Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan. Resterande kursavgift ska vara inbetald senast sista anmälningsdag =ca 1½ månad innan kursstart.
 • Har man inte betalt hela avgiften vid sista betalningsdag, så är man ej garanterad en plats.

UNGDOMAR:

 • Austurs ungdomar (t o m 18 år) har 25 % rabatt på klubbens kursavgifter. Ungdomsrabatten kan dock högst uppgå till 450 kr/ungdom.
 • På kurser riktat till ENBART UNGDOMAR utgår ingen ungdomsrabatt!

ÅTERBUD:

 • Får du förhinder ska DU SJÄLV ordna en ersättare till din kursplats. Enklast görs detta genom att i första hand kontakta de som eventuellt finns på reservlistan.
 • Du får själv komma överens med din ersättare om hur ni löser kursavgiften.
 • Meddela kursansvarig att det skett ett byte av kursdeltagare.

ÅTERBETALNING AV KURSAVGIFT

 • Sker endast mot uppvisande av läkar- eller veterinärintyg. En kopia av intyget skickas/mailas till kassören. OBS! Anmälningsavgiften återbetalas ej!

AVBOKNING AV RIDKURS

 • Kurs som inte är fulltecknad (eller av annan anledning inte bedöms ekonomiskt genomförbar) 1½ månad innan kursstart – kan komma att ställas in efter beslut av styrelsen. I dessa fall återbetalas anmälnings- & kursavgiften till alla anmälda.
 • Om kurs måste avbokas på grund av att anmälda lämnat återbud, kommer det/de ekipage som lämnat återbud -och därigenom orsakat att kursen måste avbokas- inte att återfå sin anmälningsavgift.