MEDLEM & PR

Medlemsutskottet ägnar sig åt att sprida information om klubben, dess olika aktiviteter samt att rekrytera nya medlemmar till klubben.

Den viktigaste delen i Medlemsutskottet är dock DU SJÄLV och all reklam DU gör för klubben i allmänhet och ISLANDSHÄSTEN I SYNNERHET......

MEDLEMSAVGIFTER 2019

TYP AV MEDLEMSKAP

AUSTUR SIF SUMMA

Senior - Vuxen medlem, tidningen Islandshästen ingår

110kr 400kr 510 kr
FAMILJ = Vuxen medlem + Familjemedlemmar - samtliga personer i en familj skriven på samma adress som  seniormedlem. 170kr 550kr 720 kr
Junior tom 18 år - Barn/Ungdom t o m det år man fyller 18 år, Tidningen Islandshästen ingår 60kr 200kr 260 kr
Introduktionsmedlem 2019 - Ny/nygammal medlem. Får ej ha varit medlem de senaste tre åren (2016,2017,2018) Tidningen Islandshästen ingår. Det går ej att ansluta annan familjemedlem till detta medlemskap 50kr 300kr 350 kr
Stödmedlem - Gäller endast de som är huvudmedlem i annan lokalklubb. OBS! Tidningen islandshästen ingår ej! 100kr   100 kr

* Inför 2020 har SIF beslutat om höjning av deras del av senioravgiften med +50kr.


HEMSIDAN
Som bas i utskottet finns hemsidan, där webmaster Ingrid Wahlén har som målsättning att kontinuerligt uppdatera den med olika kommande aktiviteter.

Har du bidrag till hemsidan -text och/eller bilder- är du välkommen att maila det till webmaster@austur.org.

 FACEBOOK
Du som är medlem i Austur kan gå med i de två slutna grupperna som finns på FB. Det är dels "Austur - En Islandshästförening på Gotland" och så finns även "Austur Köp-Byt-Sälj" sida. Sök upp grupperna och ansök om medlemskap.

OFFICIELL FB-SIDA
Som ett komplement till sidan för enbart medlemmar har det skapats en officiell klubbsida - Islandshästföreningen Austur. Leta upp den - "Gilla" och bjud in alla vänner och bekanta.

Det finns även en officiell sida för Gotlands Islandshästförbund.

INSTAGRAM
Vi finns även på instagram under hashtagen @austurgotland


"ÅRETS FÖRTJÄNSTFULL MEDLEM"
"Utmärkelsen ska delas ut till en klubbmedlem som på ett förtjänstfullt sätt genom sitt arbete eller engagemang har gjort en betydande insats för klubben och medlemmarna".

Pristagaren utses av styrelsen, men det kommer att finnas möjlighet för medlemmarna att lämna förslag på kandidater till priset! Priset delas ut på årsmötet. LÄS MER!


HÄR ANSÖKER DU OM MEDLEMSKAP:
Gå in på www.idrottonline.se/IslandshastforeningenAustur-Islandshast/Medlemsansokan och fyll i dina personuppgifter.

Medlemsavgiften ska betalas in till Austur - BG 670-7657 eller Swish: 123-3819794

Gäller det stödmedlemskap, så vill vi veta vilken som är din huvudförening - maila webmaster@austur.org.

 Välkommen till Austur!

Informationsblad till dig som
vill bli ny medlem 2019!

Som medlem i Austur & Svenska Islandshästförbundet (SIF) är du med och stödjer islandshästens utveckling i Sverige, såväl som härlig fritidshäst till imponerande tävlingshäst.

Vi välkomnar alla i gemenskapen runt vår fantastiska häst.

Varje lokalförening administrerar nu själva sina medlemmar via IdrottOnline (IOL). Medlemsavgifterna ska betalas direkt till lokalklubben. Avgiften gäller per kalenderår. Medlemstidningen Islandshästen att skickas inte ut retroaktivt.

Är du nyfiken på Austurs verksamhet?

INTRODUKTIONS MEDLEM!
 För att bli "introduktionsmedlem" ska du inte ha varit medlem (gäller alla typer av medlemskap) under de senaste tre åren (=2016, 2017 och 2018)

MEDLEMSREGISTER - IDROTT ONLINE
Nu kan alla medlemmar själva ändra sina uppgifter i det nya medlemsregistret på IdrottOnLine (IOL)
www.idrottonline.se. I inloggningsrutan skriver Du Ditt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX). Om Du har ett lösenord skriver Du i detta. Annars klickar Du på ”Glömt lösenord” och då får du instruktioner till den e-post som finns registrerad i medlemsregistret om hur Du går tillväga.

MEDLEMSFÖRMÅNER

TIDNINGEN ISLANDSHÄSTEN
Medlemstidningen "Islandshästen" ges ut med fem nummer per år. Här kan du läsa intressanta artiklar om allt från reseberättelser till hästhälsa, vad som är på gång i islandshästvärldern, reprotage från tävlingar och avelsbedömningar mm

WORLD FENGUR
Som medlem i SIF har du automatiskt tillträde till den stora islandshäst databasen World Fengur. Ansök om inloggningsuppgifter HÄR. (Värde ca 1 600 kr/år)

10% I PREMIERABATT HOS AGRIA PÅ ENSKILDA HÄSTFÖRSÄKRINGAR
Medlemskap och individuellt medlemsnummer i SIF ska meddelas Agria för att rabatten ska utgå. Rabatten kan inte kombineras med andra organisationsrabatter eller självrisksavtal, dock kan rabatten kombineras med eventuell samlingsavtalsrabatt. LÄS MER!

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING & ANSVARSFÖRSÄKRING
Genom att vara medlem i någon av SIF: s lokalföreningar har du tillgång till SIFs olycksfall- och ansvarsförsäkring så snart du befinner dig på en aktivitet som arrangerats av SIF förenings-, distrikts- eller förbund.