TÄVLING

ATT TÄVLA ISLANDSHÄST

Kanske har du nyligen varit och sett en islandshästtävling? Kanske har du och din häst varit på kurs och du är redo att ta nästa steg? Eller så känns det helt enkelt bara som att det är dags. Det har tänts en gnista och du är nyfiken på hur det skulle vara att tävla...

Tävlingar på islandshäst skiljer sig från de tävlingar vi ser på andra hästraser. När det gäller islandshästtävlingar handlar det nästan alltid om hästens gångarter.

Sporttävlingar - klasser och grenar som utgår från vårt internationella reglemente FEIF Rules and Regulations (R&R) och det Svenska tillägget (TR)

Gæðingakeppni - en isländsk tävlingsform med ett eget reglemente.

TREC - Orientering, Gångartstest, hinderteknikbana. Här tävlar alla slags ryttare och hästar mot varandra.

TÄVLINGSREGLER

FEIFs Regelbok - "FEIF Rule and Regulations" (R6R) eller populärt kallad "The Rulebook" och det "Svenska tillägget" (TR) där det kan finnas undantag till R&R - Båda dokumenten går att ladda ner från SIFS hemsida www.icelandichorse.se under "Tävling.

Det är varje ryttares skyldighet att vara väl insatt i de regler som gäller för tävlingsklasserna, samt vad man får och inte får göra på en ovalbana.

SPORTTÄVLINGAR

Man kan tävla i grenarna fyrgång, femgång och tölt på en ovalbana som är 250 m.

De fem bästa ekipagen i varje ovalbanegren går till A-final, medan ekipage 6-10 rider B-final. Vinnaren av B-finalen kan gå upp i A-final om ryttaren tycker att hästen orkar det.

Finalen är på många sätt en helt ny tävling. Uttagnings-poängen följer inte med och alla rider samtidigt på banan. Momenten rids på speakers kommando. Domarna visar sina poäng efter varje moment.

De rena passgrenarna rids på en rak, jämn och fast 250 m lång bana. Man tävlar även på kortare distans 150m. Passen kräver starka, vältränade hästar med stark framåtdrift. Pass visas även i ovalbanegrenen femgång, fast då på ovalbanans långsidor.

Tävlingsnivåer:
Nivå 1 & 2 ska dömas av fem domare och kan ligga till grund för landslagsuttagning. Alla grenar ska erbjudas och man kan kvala till SM.
Nivå 3 döms av 3-5 domare, arrangören väljer grenar, barn kan kvala till SM i T8 & V5.
Nivå 4 döms av 1-2 domare, resultaten bli inofficiella.

Det finns även andra grenar som används på tex Lag-SM för ungdomar till exempel FR1 Flagglopp, TR1 Trail, CR1 Terräng, FS1 Dressyr, FS3 Show (markarbete)

GÆÐINGAKEPPNI

Gæðingakeppni är en gren som rids på ovalbana och där man ska visa hästens bästa sida i samtliga gångarter. Hästen bedöms enbart på ovalbanans långsidor.

Målet är att hitta den bästa hästen (en "Gæðingur") - en häst som är en fröjd att titta på och ett nöje att rida. Hästen ska vara samarbetsvillig och ha energiska och lösgjorda gångarter.

I Gæðingakeppni tävlar man i olika åldersklasser och de vuxna i A-flokk (femgångare) & B-flokk (fyrgångare). Det finns även klassen C-flokk, med ett kortare fyrgångsprogram som är tänkt för debutanter & "nybörjare". GDK (barn till och med 13år), GDT (tonåringar 14-17år), GDY (youngriders 18-21år),

LÄS MER på SIFs hemsida www.icelandichorse.se där du även kan hitta reglementet för Gæðingakeppni!

FS1 DRESSYR

Grenen rids på ridbana 20x40m. Ekipaget visar ett egenkomponerat kürprogram som skall bestå av 10-14 olika moment.

Programmet måste innehålla skritt, tölt och galopp. Övriga krav som ställs är att ekipaget genomför gångarts- och tempoväxlingar, ridning på böjda spår, halt, varvbyte och domarhälsning.

TRAIL

Trail som tävlingsgren kommer från westernridningens grund - rancharbetet. Man tränar en häst som ska kunna ta sig fram över broar, genom grindar och varierande terräng i olika gångarter.

Hinder som ofta ingår i en trailbana är grind, bommar, bropassering, vändning i trånga utrymmen, sidförflyttningar och ryggning.

Genom att träna Trail  får man en häst som både blir lugnare och mer lyhörd. I trail betyder hästens förtroende för ryttaren mycket.

DISTANSRIDNING FÖR ISLANDSHÄST

Det var i mitten av 1990-talet man började med denna tävlingsform på Island och där går den under namnet "þolreið" eller fritt översatt distansritt.

Syftet med denna tävlingsform är främst att man ska lära sig förstå hur uthållig och tålig den isländska hästen är. På Island rider alla åldrar distansritter, mormor och barnbarn, alla kan vara med.  LÄS MER!

TREC

2009 arrangerades ett första historiskt SM. Läs mer på TREC Sveiges egen HEMSIDA! TREC består av tre delmoment -Idealtempo & orienteringsbana, Gångartsprov och Terränghinderbana (Trail).

Det man råkar ut för på en TREC-tävling ska vara sådant man kan stöta på under en vanlig ridtur - en tävlingsform som passar alla ryttare - LÄS MER OM TREC!

 

TÖLT IN HARMONY

Är en ny gren som man börjat prova på Island. Den kan närmast beskrivas som "töltdressyr". Det har varit domarkonferens i grenen här i Sverige också, så kanske kommer den att finnas med på tävlingsprogrammet framöver. LÄS MER!! (25/2)

TÄVLINGS SEKTIONEN

ska ägna sig åt att arrangera tävlingar. Under året planeras tävlingar i gångarter på ovalbanan, dressyr, trail & distans.

 

Under året utses en "Klubbmästare" och "Årets Gångartsekipage". Vilka ekipage det blir baseras på resultaten från årets samtliga klubbtävlingar - LÄS MER! Vinnarna "avslöjas" på årsmötet.

 

Vi hoppas att det i år blir ÄNNU FLER som vill vara med och tävla på klubbens olika arrangemang och även på officiella tävlingar på fastlandet.

 

Sidan senast uppdaterad:

den 17 februari 2019 10:01

 

TILL DIG SOM ÅKER TILL FASTLANDET FÖR ATT TÄVLA

Austur har möjlighet att söka resestöd. Föreningen lämnar in ansökan två gånger/år (senast 15/1 och 15/7) - ansvarig Ingrid Wahlén webmaster@austur.org.

Det som behövs till ansökan är
1. Datum för ut- och hemresa
2. Namn på alla resande
3. Antal fordon+släp

OBS! Eftersom det görs stickprovskontroller bland alla ansökningarna så MÅSTE ni lämna/maila kopia på  färjebiljetter + tävlingsanmälningar till kassör Lotta Molund-Löfgren kassor@austur.org för arkivering.

Ni har alltså möjlighet att i efterhand få lite "återbäring" på era resekostnader OM och ENDAST OM ni lämnat in KVITTON TILL LOTTA! (29/3 2017)

BETTREGLER PÅ VÅRA KLUBBTÄVLINGAR

Vi kommer att återgå till de ”gamla” bettreglerna på våra rena klubbtävlingar = inga bett med häveffekt i de klasser som tidigare räknades som ”lätta”.

FÖRTYDLIGANDE:
Nya bettregler från och med  2018:
Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång, inte heller bett med

hävstångseffekt eller så kallade hissbett är tillåtna.

Motivering: "Eftersom vi i Austur vill främja god ridning med så lite inverkan som möjligt och att betsling anpassas till kunskapsnivå har styrelsen därför valt att införa bettregler för tävlingar i de klasser som tidigare kallades "lätta".
Det vi har som förebild är dressyrens reglemente där hästen rids med träns till och med medelsvår dressyr. Eftersom vi inte heller har möjlighet att ha veterinärbesiktning på tävling har vi ej heller möjlighet att kontrollera hästens munstatus."
(20/3 2018)

VACCINATIONSREGLER FÖR TÄVLING

Det nationella reglementet tillämpas på nivå 2-4 tävlingar (Sport & Gæðingakeppni). Alla ryttare har nedanstående två kriterier att bevaka:

1. Obruten vaccinationskedja innebär att det efter en grundvaccination (spruta 1 <21-92 dgr> spruta 2) ALDRIG får gå mer än 365+21 dagar dagar mellan två sprutor.

2. Tävlingsklar är man efter spruta två i grund-vaccinationen och i 365 dagar framåt. För att få tävla får senaste sprutan inte vara äldre än 365 dagar.

Ska man tävla måste  båda kriterierna vara uppfyllda.

KOM IHÅG...
...att det är ALLTID sju dygns karens att få tävla det att din häst är vaccinerad.

SPONSRING AV
SM-DELTAGARE 2019

Om föreningens ekonomi tillåter kommer vi även i år att försöka sponsra alla klubbekipage (endast huvudmedlem)som seltar på SM i Sport eller Gæðingakeppni.

ÅLDERSKLASSER - KLUBBTÄVLINGAR AUSTUR

Junior är man till och med det år man fyller 15. Young Rider Från och med det år man fyller 16 till och med det år man fyller 21 år.

ATT ANMÄLA SIG TILL TÄVLING

Vi använda oss av det webbaserade programmet IceSale www.icesale.se för anmälan till samtliga tävlingar. Där finns även instruktionsfilmer om hur du går tillväga. Icesale är kostnadsfritt för ryttaren.

Anmälan till vissa tävlingar kommer även att ske via  www.indta.se, som är kopplat till IdrottOnline. Anmäl via DATOR ELLER PLATTA. Anmälan i indta via mobil fungerar än så länge inte fullt ut.

RYTTARLICENSER

SIFs ryttarlicenser är åldersbaserade och det finns möjlighet att köpa engångslicenser. En engångslicens gäller för en tävling i taget tills dess man uppnår full licensavgift, därefter kan man skriva ut en årslicens.

Här löser du din licens https://indta.se/

LAG-SM FÖR UNGDOMAR

Är en tävling för ungdomar mellan 9-21 år, där lagmedlemmarna ska fördelas på 12 olika grenar + att laget ska genomföra en gemensam lag-show. LÄS MER

Austur har deltagit med lag på fyra SM. Nu senast (2017) slutade man på en mycket fin 4:e plats. Totalt deltog 14 lag. LÄS MER!

TÄVLINGS KOMMITTÉ

Lotta Molund, Ulla Andersson, Nathalie Althin-Gudinge, Ulla Sköldstam, Trixie Hellström, Anders Andersson. Du kan nå tävlingskommittén genom att maila tavling@austur.org.

UPPKLASSADE EKIPAGE
V5 & T8

Austurs klubbtävlingar kommer att dela upp V5 & T8 i A- & B-klass. Som uppklassade ekipage räknas de som haft en uttagningspoäng på 5,0 eller högre. I A-klass tävlar alla åldersklasser tills vidare tillsammans.

Här kan du se vilka ekipage som hittills är som ska tävla i A-klass! LÄS MER! Resultat äldre än två år stryks.

Det är frivilligt att anmäla sig till A-klass om man känner att ekipaget har den kapaciteten och vill ha jämbördigt motstånd.

PRISROSETTER

På tävlingar med hästar delas prisrosetter ut till de främsta, men vad betyder de olika färgerna?

Blå/gul - 1:a pris
Blå - 2:a pris
Gul - 3:e pris
Röd - 4:e pris
Grön - 5:e pris
Vit - 6:e pris
Silver - Clear round

KLUBBMÄSTARE 2018

2018
Linda Belin &
Gloria från Konga
(5,39p)

  

 

ÅRETS GÅNGARTSEKIPAGE 2018