"Top5"
Under denna rubrik återfinns de fem viktigaste punkterna som behandlades på senaste styrelsemötet. Sammanfattningen är gjord av mig (=Ingrid) och det är min tolkning av vad som avhandlades!

17 april 2018

1. KLUBBEN & MEDLEM
Ansvarig: Camilla Jåfs & Nathalie Althin-Gudinge medlem@austur.org + Ingrid Wahlén (hemsida). Materialansvarig: Nathalie Althin-Gudinge

MEDLEMMAR: I dagsläget har föreningen 136 medlemmar (varav 5 stödmedlemmar).

NY LOGGA: Efter kontakt med SIF i frågan så står beslutet att byta logga fast. Gamla loggan kommer finnas kvar på Väskinde Screen om man hellre vill använda den.

PROFILKLÄDER: Arbetsgrupp: Anders, Magda, Camilla & Natha jobbar vidare. Tryckeriet vill att föreningen ska förahandsköpa 50 schabloner - fråga ska läggas ut på FB för att se hur stort intresset är.

MÅNADENS INSTAGRAMMARE: Austur kommer att handa SIFs instagramkonto under maj mnad. Therese Sonehag är ansvarig från föreningen. Alla uppmanas ta bilder på klubbaktiviteter och lägga in på klubbens FB sida eller maila till Therese sekreterare@austur.org så kan hon "plocka över" de bästa bilderna till Instagram.

Du kan även lägga in dina blder på Austurs eget Instagram konto genom att använda hashtagen #austurgotland

 

2. TÄVLING
Ansvarig: Lotta Molund tavling@austur.org + Anders Andersson, Magdalena Moranska, Ulla Andersson

INBOKADE TÄVLINGAR:
27 maj - Vårtävling i Fleringe
22 juli - DM Gotland i Fleringe
15 september - Hösttävling i Fleringe (domare saknas -ev byte av datum??)

RESESTÖD: Påminner om att föreningen har möjlighet att söka resestöd. Ansökan om resebidrag görs halvårsvis i efterskott (=15 januari och 15 juli) och sköts av Ingrid Wahlén webmaster@austur.org och det är upp till varje tävlande att rapportera in att man varit på fastlandet och tävlat. Spara inte inrapporteringen utan meddela gärna in "löpande" - kvitto/biljett ska mailas till kassor@austur.org för arkivering.

VI BEHÖVER UTÖKA SEKRETARIATET: med fler som är villiga att lära sig hantera dataprogrammet Icetest för sammanställning av tävlingsresultat + att vara speaker på tävling. Sekretariatsprogrammet icetest går att ladda hem från SIFs hemsida om man själv vill prova på att använda det.

 

3. UTBILDNINGG
Ansvarig: Therese Sonehag utbildning@austur.org

Du som har förslag på instruktörer, föreläsningsämnen, tema för clinics mm är välkommen att höra av dig till utbildning@austur.org.

KURSAVGIFTER: Kursansvariga påminns om att kurserna INTE får gå minus. Man måste göra klart om instruktörens begärda arvode är med eller utan moms, vilket missats i några fall. Kassören vill ha skriftlig bekräftelse där instruktörens arvode framgår innan kursen bokas.

RIDKURSER: Johan Häggberg 28-29 april. Privatlektioner med Marcus Ljungqvist, Jamila Berg i anslutning till de tävlingar de dömer.

TAKT & GÅNGARTSKURS: Kommer att genomföras en helg i september-oktober 2018.

"HIPPOLOGI 1": Hette tidigare ”baskurs i hästkännedom” och är en helgkurs som passar alla islandshästintresserade. Planeras att genomföras efter årsskiftet.

Vill du arrangera en ridkurs? Lathund för kursansvariga finns att läsa HÄR!

 

4. UNGDOM
Ansvarig: Ida Söderlund ungdom@austur.org + Emma Li Andersson

AKTIVITETSSTÖD: Alla aktiviteter där minst tre ungdomar deltar kan klubben få aktivitetsstöd. Vet du om en sådan aktivitet - maila tid, plats och namn på deltagare till webmaster@austur.org. Man får även aktivitetsstöd för vuxen ledare (emellanåt även för hjälpledare).

 

5. FRITID
Ansvarig: Anders Andersson

Planerade ritter i dagsläget: Stenkustritten 1 maj, Suderritten 18-20 maj.

Det efterlyses fler egna initiativ till gemensamma träffar/uteritter. Du som vill anordna en uteritt i din omgivning är välkommen att höra av dig till fritid@austur.org eller webmaster@austur.org

KOMMANDE:  31 maj (Magdalena i Visby) kl 17.30.