"Top5"
Under denna rubrik återfinns de fem viktigaste punkterna som behandlades på senaste styrelsemötet. Sammanfattningen är gjord av mig (=Ingrid) och det är min tolkning av vad som avhandlades!

28 augusti 2017

1. KLUBBEN & MEDLEM
Ansvarig: Tina Niska medlem@austur.org + Ingrid Wahlén (hemsida). Materialansvarig: Nathalie Althin-Gudinge

MEDLEMMAR: Föreningen har idag 156 medlemmar + varav 6 stödmedlemmar.

MEDLEMSAVGIFTER 2017: Fortfarande saknas kompletterings inbetalning från 2 medlemmar. Kompletteringen beror på att det i början av året missades att SIF höjt sin del av medlemsavgiften för 2017.

Alkohol, Drog Policy: Austur kommer följa Riksidrottsförbundets & Svenska Ridsportförbundets Policy. Ingen alkohol ska förekomma på aktiviteter som riktar sig till ungdomar.

2. TÄVLING
Ansvarig: Lotta Molund tavling@austur.org + Anders Andersson, Magdalena Moranska, Ulla Andersson

INBOKADE TÄVLINGAR:
HÖST TÄVLING - 1 oktober i Fleringe
Distans i Vänge 22 oktober
Trail preliminärt i Lye ridhus i november (Nathalie ansvarig)

DM 2017: Arrangemanget var på det stora hela mycket lyckat och alla verkade nöjda. Till 2018 kommer vi titta på om man på något sätt kan lägga till en 5-gångs gren, så att man kan välja på 4-gång eller 5-gång.

KLUBBTÄVLINGAR: Vi ska framledes försöka ha 2-3 domare på våra tävlingar. Dey kommer dock inte att bli några officiella tävlingar, då det medför extra avgifter för de tävlande (t ex tävlingsveterinär ryttarlicens). Målsättningen är att få fler deltagare och då får det inte kosta för mycket.

RESESTÖD: Påminner om att föreningen har möjlighet att söka resestöd. Ansökan om resebidrag görs halvårsvis i efterskott (=15 januari och 15 juli) och sköts av Ingrid Wahlén webmaster@austur.org och det är upp till varje tävlande att rapportera in att man varit på fastlandet och tävlat. Spara inte inrapporteringen utan meddela gärna in "löpande" - kvitto/biljett ska mailas till kassor@austur.org för arkivering.

REDUCERING AV ANMÄLNINGSAVGIFT PÅ VÅRA KLUBBTÄVLINGAR: Vi kommer fortsätta med att man betalar full avgift för häst nr 1, men endast grenavgifter för häst nummer 2 (och fler). Häst nummer två måste I GOD TID INNAN SISTA ANMÄLNINGSDAG rapporteras in till webmaster@austur.org för manuell inläggning i IceSale.

SPONSRING TILL SM-DELTAGARE: Klubben kommer att sponsra alla klubbekipage som lyckas kvala in till SM 2017 i Sport eller Gæðingakeppni med 1000 kr/ekipage. Summan betalas ut efter genomförd SM start. (Gäller endast huvudmedlem i Austur)

 

3. UTBILDNING
Ansvarig: Therese Sonehag utbildning@austur.org

Du som har förslag på instruktörer, föreläsningsämnen, tema för clinics mm är välkommen att höra av dig till utbildning@austur.org.

BASKURS I HÄSTKÄNNEDOM: Vi fortsätter planeringen för att kunna genomföra kurs i studiecirkelform (preliminärt 8 tillfällen) vintern 2017/2018.

Vill du arrangera en ridkurs? Lathund för kursansvariga finns att läsa HÄR!

4. UNGDOM
Ansvarig: Nathalie Althin-Gudinge ungdom@austur.org + Sonja Grahns Knutas & Trixie Hellström

LAG SM: Austurs lag slutade på en mycket fin 4:e plats i finalen i Riddarhyttan. Alla var väldigt nöjda med resan och tävlingarna. Austur hade en stor hejaklack. Lagledare var Nathalie Althin Gudinge är Lagledare. Utvärdering ska ske och därefter blir det nog ny satsning mot lag-SM 2018.

AKTIVITETSSTÖD: Alla aktiviteter där minst tre ungdomar deltar kan klubben få aktivitetsstöd. Vet du om en sådan aktivitet - maila tid, plats och namn på deltagare till webmaster@austur.org. Man får även aktivitetsstöd för vuxen ledare (emellanåt även för hjälpledare).

UNGDOMSRABATT: Förtydligande: Rabatten gäller endast ungdom som är HUVUDMEDLEM i Austur.

 

5. FRITID
Ansvarig: Anders Andersson fritid@austur.org

Du som vill anordna en uteritt i din omgivning är välkommen att höra av dig till fritid@austur.org eller webmaster@austur.org

Fåröritten: hittills 14 anmälda.

 

6. AVEL
Ansvarig: Marianne Lyttkens avel@austur.org

16 september blir det ambulerande unghästmönstring för att få fler deltagare - hittills 9 anmälda. Sista anmälningsdag till ordinarie avgift 1 september. Arbetsgrupp för mönstringen har bildats med Nina Morge som ansvarig.

På söndagen blir det kurs/lektioner för 12 personer (man rider 2 & 2 1 timme). Priset/ekipage sänkt för att locka fler anmälda.

 

7. OVALBANA PÅ SKRUBBS?
Inget nytt att rapportera. Skrubbs undersöker möjligheten till billigare finansiering, då det framtagna underlaget för att anlägga en ovalbana var alltfår kostsamt.

KOMMANDE MÖTEN:  3 oktober hos Magdalena, 8 november hos Lotta, 4 december hos Natalie.