"Top5"
Under denna rubrik återfinns de fem viktigaste punkterna som behandlades på senaste styrelsemötet. Sammanfattningen är gjord av mig (=Ingrid) och det är min tolkning av vad som avhandlades!

8 november 2017

1. KLUBBEN & MEDLEM
Ansvarig: Tina Niska medlem@austur.org + Ingrid Wahlén (hemsida). Materialansvarig: Nathalie Althin-Gudinge

MEDLEMMAR: Föreningen har idag 159 medlemmar + varav 7 stödmedlemmar.

ÅRSMÖTE 2018: Lördag 10 februari kl 15.00 i Roma (Snusfabriken). Klubben bjuder på smörgåstårta. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 januari. Vid samma tillfälle kommer även Gotlands Islandshästförbund att ha årsmöte!

NYTT KONTONUMMER: Föreningen bytt kontonummer - BG 670-7657. Till konto är även knutet Swish nummer: 123-3819794

MEDLEMSAVGIFTER 2018: Samtliga medlemmar kommer inom kort via mail att tillfrågas om de vill göra ändringar i sitt medlemskap inför 2018. Detta för att vi ska hinna uppdatera medlemsregistret så att utskicka (faktura) på medlemsavgifterna ska bli korrekt.

TÄVLING
Ansvarig: Lotta Molund tavling@austur.org + Anders Andersson, Magdalena Moranska, Ulla Andersson

INBOKADE TÄVLINGAR:
Trail - tävlingsåret 2017s tävling kommer att avgöras lördag 13 januari i Lye ridhus.
11 mars - inomhustävling i Havdhem
27 maj - Vårtävling i Fleringe
22 juli - DM Gotland i Fleringe
15 september - Hösttävling i Fleringe

RESESTÖD: Påminner om att föreningen har möjlighet att söka resestöd. Ansökan om resebidrag görs halvårsvis i efterskott (=15 januari och 15 juli) och sköts av Ingrid Wahlén webmaster@austur.org och det är upp till varje tävlande att rapportera in att man varit på fastlandet och tävlat. Spara inte inrapporteringen utan meddela gärna in "löpande" - kvitto/biljett ska mailas till kassor@austur.org för arkivering.

 

3. UTBILDNING
Ansvarig: Therese Sonehag utbildning@austur.org

Du som har förslag på instruktörer, föreläsningsämnen, tema för clinics mm är välkommen att höra av dig till utbildning@austur.org.

RIDKURSER: Jenny Göransson (privatlektioner och tävlingsinriktad kurs 9 & 10 mars. HAffi Gislason 24-25 mars. Eventuellt kan det komma att ges möjlighet till kurs eller privatlektioner i anslutning till Vårtävlingen och DM. Instruktör då blir någon av de som även ska döma tävlingen.

BASKURS I HÄSTKÄNNEDOM: Vi fortsätter planeringen för att kunna genomföra kurs i studiecirkelform (preliminärt 8-10 tillfällen) under hösten vintern 2018. Troligen försöker vi genomföra en TAKT & GÅNGARTSKURS under våren 2018.

TAPPSKOKURS: 24-25 februari med Thomas Estrin

Vill du arrangera en ridkurs? Lathund för kursansvariga finns att läsa HÄR!

 

4. UNGDOM
Ansvarig: Nathalie Althin-Gudinge ungdom@austur.org + Sonja Grahns Knutas & Trixie Hellström

UNGDOMSTRÄFF: Genomfördes den 29 november. 5 ungdomar + några föräldrar deltog.

LAG SM 2019: Troligen kommer det inte att bli någon deltagande Austur-lag, då lagledare eller annan ansvarig för laget saknas. Det är upp till de ungdomar som är intresserade att själva "ta tag" i en eventuell satsning. Ett lag kan bestå av 4 ekipage + 1-2 reserver.

AKTIVITETSSTÖD: Alla aktiviteter där minst tre ungdomar deltar kan klubben få aktivitetsstöd. Vet du om en sådan aktivitet - maila tid, plats och namn på deltagare till webmaster@austur.org. Man får även aktivitetsstöd för vuxen ledare (emellanåt även för hjälpledare).

 

5. FRITID
Ansvarig: Anders Andersson fritid@austur.org

Du som vill anordna en uteritt i din omgivning är välkommen att höra av dig till fritid@austur.org eller webmaster@austur.org

Ridhusträffar: I dagsläget kommer inte klubben att arrangera några ridhusträffar. Istället får de medlemmar som är intresserade boka tid i ridhus, bjuda in andra via hemsidan (webmaster@austur.org) och sedan får alla som deltar dela på ridhuskostnaden.

KOMMANDE MÖTEN:  24 januari hos Marianne.