"Top5"
Under denna rubrik återfinns de viktigaste punkterna som behandlades på senaste styrelsemötet. Sammanfattningen är gjord av mig (=Ingrid) och det är min tolkning av vad som avhandlades!

21 november 2018

1. KLUBBEN & MEDLEM
Ansvarig: Camilla Jåfs & Nathalie Althin-Gudinge medlem@austur.org + Ingrid Wahlén (hemsida). Materialansvarig: Nathalie Althin-Gudinge

MEDLEMMAR: I dagsläget har föreningen 165 medlemmar (varav 6 stödmedlemmar).

PROFILKLÄDER: Ingenting nytt - Nathalie ska ta fram förslag på tryckeri som ska anlitas. Arbetsgruppen=Anders, Magda, Camilla & Natha. 

ISLANDSHÄSTBOK: Beställningen gjord - har ännu inte fått meddelande om leveransdag.

"ÅRETS FÖRTJÄNSTFULL MEDLEM 2018": Det börjar nu bli dags att nominera "klubbmedlem som på ett förtjänstfullt sätt genom sitt arbete eller engagemang har gjort en betydande insats för klubben och medlemmarna".

Styrelsen vill ha din nominering + motivering SENAST 31/12 per mail till webmaster@austur.org

UPPFÖRANDEKOD I SOCIALA MEDIER: För att alla ska känna sig trygga i gruppen önskar vi att tonen är god och att alla möts av hänsyn och respekt. Om detta inte ske kan medlemmar komma att varnas samt stängas av.

Administratör samt moderator förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som inte anses relevanta eller på annat vis kan upplevas som stötande.

 

2. TÄVLING
Ansvarig: Lotta Molund tavling@austur.org + Anders Andersson, Magdalena Moranska, Ulla Andersson

INBOKADE TÄVLINGAR HÖSTEN 2018:
Distans - 24 november i Vamlingbo. 14 anmälda.
Trail - oklart datum (Nathalie)

OVALBANE PROJEKTET SKRUBBS: "Ovalbanegruppen" har fått besked från Skrubbs att de inte ar ekonomi att genomföra bygge av ovalbanan. Austur får ta över arbetet med att leta finansiering för projektet. Arbete med det pågår just nu och deltagarna i ovalbanegruppen har fått olika ansvarsområden i projektet.

RESESTÖD: Påminner om att föreningen har möjlighet att söka resestöd. Ansökan om resebidrag görs halvårsvis i efterskott (=15 januari och 15 juli) och sköts av Ingrid Wahlén webmaster@austur.org och det är upp till varje tävlande att rapportera in att man varit på fastlandet och tävlat. Spara inte inrapporteringen utan meddela gärna in "löpande" - kvitto/biljett ska mailas till kassor@austur.org för arkivering.

 

3. UTBILDNINGG
Ansvarig: Therese Sonehag utbildning@austur.org

Du som har förslag på instruktörer, föreläsningsämnen, tema för clinics mm är välkommen att höra av dig till utbildning@austur.org.

Vill du arrangera en ridkurs? Lathund för kursansvariga finns att läsa HÄR! För att Austur ska ta den ekonomiska risken kring kursen så MÅSTE man stämma av kursbudgeten med kassören INNAN KURSEN BOKAS! Kurserna får INTE gå minus.

KOMMANDE RIDKURSER & LEKTIONER: 1-dags ridkurs med Johan Häggberg 22/11, Ridlektioner i mellandagarna för Emma Wahlén (ridlärare1) och Sara Lundberg. Under mars 2019 är Nina Bergholtz (gæðingakeppni) och Jenny Göransson redan inbokade.

KURSER 2019: Jenny Göransson + inomhustävling (ansvarig Ingrid Jacobsson mars), Nina Bergholtz + tävling gæðingakeppni (ansvarig Antonia Baumert mars).

Det är upp till kursansvarig att bestämma var kursen ska hållas och att fördela kurs/lektionskostnader, så att det totala arrangemanget går ihop ekonomiskt. Innan man bokar ska ekonomin godkännas av föreningens kassör. LATHUND FÖR KURSANSVARIG

"HIPPOLOGI 1": Hette tidigare ”baskurs i hästkännedom”. Planering fortsätter mot att genomföra kursen i början av 2019 (februari). Kursen är en helgkurs som passar alla islandshästintresserade.

 

4. UNGDOM
Ansvarig: Ida Söderlund ungdom@austur.org + Emma Li Andersson

LAG-SM 2019: arrangeras i Kumla preliminärt i slutet av juli. Intresseförfrågan har gått ut till alla ungdomar och 9 har visat intresse.  Preliminärt genomförs kvalet den 19/5 i Fleringe.
För att finansiera satsningen kommer man till att börja med sälja fryspåsar från Ölandsplast och kläder från Newbody.

AKTIVITETSSTÖD: Alla aktiviteter där minst tre ungdomar deltar kan klubben få aktivitetsstöd. Vet du om en sådan aktivitet - maila tid, plats och namn på deltagare till webmaster@austur.org. Man får även aktivitetsstöd för vuxen ledare (emellanåt även för hjälpledare).

 

5. FRITID
Ansvarig: Anders Andersson

MEDLEMSTRÄFF: Nina Morge kommer den 24/1 ATT informera på tema "Att leda en uteritt".

"TÖLTA FÖR MUSIKHJÄLPEN": 10-16 december pågår insamlingen och årets program sänds från Lund. Temat för året är "Alla har rätt att funka olika" och handlar om funktionsnedsättning. En elektronisk Insamlingsbössa kommer att registreras.

Det efterlyses fler egna initiativ till gemensamma träffar/uteritter. Du som vill anordna en uteritt i din omgivning är välkommen att höra av dig till fritid@austur.org eller webmaster@austur.org

 

6. AVEL
Ansvarig: Marianne Lyttkens

AVELSTRÄFF: Man planerar för en studiecirkel under våren med 10 träffar varav 3 clinics med instruktör på tema "Från föl till ridhäst"..

KOMMANDE STYRELSEMÖTEN KL 17.30:  9/1 2019 (Lotta), Årsmöte 16/2