- UTBILDNING - 

UTBILDNINGSUTSKOTTET
ägnar sig åt att arrangera olika kurser & studiecirklar.

Har du önskemål om kurser eller förslag på instruktörer som Du tycker att vi ska försöka få hit, så är du välkommen att kontakta Therese Sonehag utbildning@austur.org.

Samordning av anmälningar till alla Austurs kurser sker genom hemsidan!

Anmälningsavgiften till kursen ska vara bokförd på Austurs PG innan man räknas som anmäld och kan vara säker på en kursplats.


KURSER 2017
Under planeras det för kurser med bland andra Ulrika Wendéus, Jenny Göransson, Johan Häggberg, Johann Fridgersson, Nina Bergholtz, Pia Paulsén-Hawee, med flera

Dessutom finns våra egna B-instruktörer Emma Wahlén & Ellen Carlsson, som håller endagskurser och privatlektioner

Har du förslag eller synpunkter - Hör av dig till sekreterare@austur.org.


AUSTURs
KURSREGLER!


B-INSTRUKTÖR FÖR ISLANDSHÄST
På Gotland finns två (av SIF) godkända B-instruktörer - Emma Wahlén i Lärbro www.kauparve.com  & Ellen Carlsson i Lau(3/12 2014)


RESERVLISTA TILL KURS
Kraven på de som sätter upp sig på reservlista för kurs kommer att "snäppas upp". Så snart man inte vill/kan stå kvar som reserv måste man meddela det! Står man som reserv MÅSTE MAN TA PLATSEN om återbud uppstår. Det går då alltså inte att säga nej!


VILL DU ARRANGERA RIDKURS?
Klubbens utbildningsutskott utbildning@austur.org tar gärna emot förslag och initiativ med att arrangera kurser.

För att kursen ska gå i Austurs regi –vilket innebär att klubben tar den ekonomiska ”risken”- måste man innan allt spikas ha kontakta klubbens kassör och redovisat kursbudget - LÄS MER!.

Då kurser går i Austurs regi har ungdomarna kursrabatt, och alla deltagare omfattas av en försäkring som gäller även på väg till/från kursen.

 

LATHUND FÖR KURSANSVARIGA

Anmälan sker endast genom inbetalning av minst anmälningsavgiften (500kr) eller hela lektionsavgiften till klubbens PG – först då betalningen finns på klubbens konto räknas man som anmäld. Se klubbens kursregler.

 


Sidan senast uppdaterad:
den 31 augusti 2017 18:23