Styrelsen 2021

Zenita Strandänger

Sammankallande i OVALBANEGRUPPEN.

Gunilla Sterner

Christina Rhodin-Alm

Vice Ordförande

viceordforande@austur.org

AVEL ansvarig.

Marguerite Strandsten

FRITIDs ansvarig.

Lotta Molund- Löfgren

TÄVLINGS ansvarig.

Sara Lundberg

UNGDOMS ansvarig. 

Ulla Sköldstam

UTBILDNINGS ansvarig.

EmmaLi Andersson

Ungdomsrepresentant

ungdomsrepresentant@austur.org

Therese Sjöberg

MEDLEM/PR ansvarig.

Jonathan

Falk-Flodman

Ungdomsrepresentant

ungdomsrepresentant@austur.org