Styrelsen 2023

se även kontaktsidan

2 juni 2023

Vice ordförande Christina Rhodin-Alm har lämnat styrelsen.


Suppleanten Maria Lindström kommer tills vidare att kliva in som ledamot.


Christina är kvar som kontaktperson AVEL avel@austur.org