Styrelsen 2021

Zenita 

Strandänger

Sammankallande i OVALBANEGRUPPEN.

Marguerite

Strandsten

FRITIDs ansvarig.

Christina

Rhodin-Alm

Vice Ordförande

viceordforande@austur.org

AVEL ansvarig.

Sara 

Lundberg

UNGDOMS ansvarig. 

Lotta

Molund-Löfgren

TÄVLINGS ansvarig.

Ulla

Sköldstam

UTBILDNINGS ansvarig.

Gunilla Sterner

Therese

Sjöberg

MEDLEM/PR ansvarig.

EmmaLi 

Andersson

Jonathan

Falk-Flodman

Ungdomsrepresentanter

ungdomsrepresentant@austur.org