Styrelsen 2020

Zenita Strandänger

Sammankallande i OVALBANEGRUPPEN.

Therese Sonehag

UTBILDNINGS ansvarig.

Marguerite Strandsten

FRITIDs ansvarig.

Christina Rhodin-Alm

Vice Ordförande

viceordforande@austur.org

AVEL ansvarig.

Gunilla Sterner

Tina Mårtensson

MEDLEM/PR ansvarig.

Lotta Molund- Löfgren

TÄVLINGS ansvarig.

Sara Lundberg

UNGDOMS ansvarig. 

EmmaLi Andersson

Ungdomsrepresentant

ungdomsrepresentant@austur.org