SIFs Ridutmaning 2021

genomfördes under mars-september 2021. Tanken var att man i lokalföreningen skulle bjuda in till gemensamma uteritter och där tillsammans rida ihop totalt 2021 km. 


Beroende på hur många medlemmar som lokalföreningen hade fick man även några "bonus kilometrar". Ritterna skulle annonseras minst två dagar innan genomförande, så att alla intresserade fick möjlighet att delta.


Vi i Austur fick 1021 bonuskilometrar och skulle alltså tillsammans rida ihop 1000km (=100mil) för att nå målet. Detta mål nådde vi med råge. Vi genomförde 22 olika ritter, som lockade mellan 1-10 deltagare. Totalt red vi ihop 1 140km vilket tillsammans med vår bonus blev totalt 2 161 km. Bra jobbat alla deltagare!

Sammanställning av Austurs genomförda sträckor av Ridutmaningen 2021

Datum

Ansvarig

Plats

Sträcka

Antal ryttare

TOTAL

28 mars

Ingrid Wahlén

Hammars-Barläst-Hide

9,8 km

4

39,2 km

3 april

Therese Sjöberg

Lye-Etelhem-Garda

6,2 km

4

24,8 km

5 april

Zenita Strandänger

Själsö 

9,6 km

3

28,8 km

1 maj

Ingrid Wahlén

Stenkusten

21,3 km

7

149,1 km

 6 juni

Ingrid Wahlén & Gunilla Sterner

Kapellshamn-Lärbro ToR

1x5km

1x18km

4x9km

6

59 km

6 juni

Yvonne Gabrielsson

Lärbro

7 km

2

14 km

 6 juni

Marguerite Strandsten

Lau

13,8 km

4

55,2 km 

9 juni

Therese Sonehag

Själsö

9 km

3

27 km

19 juni

Marguerite Strandsten

Lau

15,6 km

1

15,6 km

3 juli

Ingrid W & CIlla B-B

Stenkusten

9,5 km

2

19 km

31 juli

Ingrid W & Marianne L

Fleringe-Lärbro

13 km

3

39 km

31 juli

Marguerite Strandsten

Lau

9 km

1

9 km

2 augusti

Ingrid Wahlén

Kauparve - Thors T&R

14,7 km

2

29,4 km

 4 augusti

Ingrid Wahlén

Kauparve - Pavalds T&R

11,8 km

3

 35,4 km

21 augusti

Yvonne Gabrielsson

Lärbro

6 km

3

18 km

21 augusti

Ingrid Wahlén

Kauparve - Pavalds ToR

12 km

1

12 km

21 augusti

Cia Sten

Alva

8 km

1

 8 km

22 augusti

Cia Sten

Alva-Havdhem ToR

8,5 km

1

8,5 km

3-5 september

Ani Stenkvist

Fårö

40,7 km

10

407 km

 9 september

Cia Sten

Alva

8 km

1

8 km

19 september

Marguerite Strandsten

Lau

16,6 km

2

33,2 km

25 september

Ingrid Wahlén

Lärbro-Kapellshamn ToR

16 km

6

96 km

Bonus km

1 021 km

SUMMA

 2 161 km