SIFs Sverigeritt 2022

Det kommer att arrangeras en ny Sverigeritt 2022. Sverigeritten är en "stafettrittt" genom Sverige och alla SIFs lokalföreninger från norr till söder. Totalt arrangeras 65 etapper och även denna gång kommer rittens tre första etapper att arrangeras 11-13 juni på Gotland. Målgång den 14 augusti i Skåne.


SYFTE:

att erbjuda SIFs medlemmar delaktighet, oförglömlig samvaro, möjlighet att dela en gemensam och unik upplevelse på hästryggen genom Sveriges skiftande natur.

att sprida kunskap om den fantastiska islandshästens mångsidighet, styrka och uthållighet

att sprida information om den livskvalité, som umgänget med dessa underbara djur innebär.


Ritten är en oerhört Corona-anpassad och flexibel aktivitet och varje deltagare väljer själv hur många etapper den vill delta på. Eftersom det är SIFs lokalföreningar och dess medlemmar som planerar och genomför Sverigeritten så ser också de olika dagsetapperna helt olika ut. Det är nämligen upp till de som arrangerar att utforma sina respektive etapper utifrån sina önskemål och förutsättningar!


Aktuell information för respektive dagsetapp hittar du i etappens evenemang, som du hittar i op FB i gruppen "Sverigeritten 2022". Informationen fylls på allt eftersom planeringen fortskrider.


INSAMLING TILL "MIN STORA DAG"

I samband med Sverigeritten kommer även denna gång att göras en insamling av pengar till stiftelsen "Min Stora Dag", med förhoppningen att kunna bidra till att barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser får möjlighet att uppfylla sina drömmar. www.minstoradag.se. 


RITTEN ÄR ÖPPEN FÖR ALLA MEDLEMMAR I SIF

För att kunna delta behöver du läsa igenom DELTAGARDOKUMENT som du hittar på Svenska islandshästförbundets hemsida under FRITID och Sverigeritten 2022 (just nu under omarbetning). Där hittar du också DELTAGARFÖRSÄKRAN som du behöver fylla i, skriva under och lämna till etappansvarig (en/dagsetapp).


OBS! Det är viktigt att du är medveten om att du, i och med att du deltar på någon av Sverigerittens etapper, godkänner att du syns och hörs på bilder och film i samtliga medieformer t ex tidningar, radio, tv och olika typer av sociala medier. Sverigeritten kommer att dokumenteras på olika sätt men också användas till att informera och marknadsföra islandshästen, Svenska islandshästförbundet samt FREMJA (SIFs Fritidssektion).


HÄNG MED!

Läs mer om de tre ridturerna på Gotland 11-13 juni!