Utbildning

Kurser & Instruktörer:  Har du önskemål om kurser eller förslag på instruktörer som Du tycker att vi ska försöka få hit, så är du välkommen att kontakta Therese Sonehg utbildning@austur.org 


Vill Du arrangera en ridkurs? Alla medlemmar är välkomna att arrangera kurser, men för att kursen ska gå i Austurs regi -vilket innebär att föreningen tar den ekonomiska "risken"- måste man innan allt spikas ha kontaktat föreningens kassör och redovisat kursbudget.


När kurser går i Austurs regi har ungdomarna kursrabatt, och alla deltagare omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller även under resan till och från kursen. OBS! Försäkringen gäller endast ryttaren - inte häst eller fordon.


Efter att SIF anslöts till Riksidrottsförbundet (RF), så kommer vi samarbeta med RF´s utbildningsförbund RF-SISU Gotland.


Dokument: