Utbildning

Kurser & Instruktörer

Har du önskemål om kurser eller förslag på instruktörer som Du tycker att vi ska försöka få hit, så är du välkommen att kontakta Therese Sonehag utbildning@austur.org


Vill du arrangera en ridkurs?

Alla medlemmar är välkomna att arrangera kurser, men för att kursen ska gå i Austurs regi –vilket innebär att klubben tar den ekonomiska ”risken”- måste man innan allt spikas ha kontakta klubbens kassör och redovisat kursbudget.


När kurser går i Austurs regi har ungdomarna kursrabatt, och alla deltagare omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller även på väg till/från kursen.