Har du önskemål om kurser eller förslag på instruktörer som Du tycker att vi ska försöka få hit, så är du välkommen att kontakta Therese Sonehag utbildning@austur.orgAlla medlemmar är välkomna att arrangera kurser, men för att kursen ska gå i Austurs regi –vilket innebär att klubben tar den ekonomiska ”risken”- måste man innan allt spikas ha kontakta klubbens kassör och redovisat kursbudget.

När kurser går i Austurs regi har ungdomarna kursrabatt, och alla deltagare omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller även på väg till/från kursen.


Utbildning

Kurser & Instruktörer

Vill du arrangera en ridkurs?

Dokument

  • Lathund för kursansvariga
  • Austurs Kursregler
  • Kursredovisning