Från 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som reglerar hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

 

Austurs medlemsregister finns i IdrottOnline (IOL) som är Riksidrottsförbundets (RF) verksamhetsstöd till alla föreningar anslutna till RF.

Vi samlar där personuppgifter som du frivilligt tillhandahållit oss när du ansökt om medlemskap i Austur och betalat medlemsavgift. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till ditt engagemang inom idrotten.

 

Med ”personuppgift” menas allt som rör din person t ex namn, adress, telefon, personnummer, e-post och även bilder.

Vi använder dina personuppgifter till:

  • Hålla ordning i medlemsregistret
  • Utskick av medlemsinformation
  • Ansökan av LOK-stöd (aktivitetsbidrag för ungdomar)
  • Arrangera tävlingar och utbildningar
  • För att informera om föreningens verksamhet på hemsida och/eller sociala media.

 

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

 

Genom att logga in på ”Min Sida” på IdrottOnline www.idrottonline.se kan du själv bland annat:

  • generera ett registerutdrag för uppgifter inom IdrottOnline
  • begära utträde/bli borttagen från ett medlemsregister
  • redigera de uppgifter som finns om dig

 

HEMSIDA & SOCIALA MEDIER

På föreningens hemsida www.austur.org och på sociala medier (Instagram & Facebook) finns i dagsläget en hel del ”reportage” med bilder och namnuppgifter – liknande kommer även fortsättningsvis att läggas ut för att informera om klubbens verksamhet.


Du som inte vill förekomma med bild eller personuppgifter på hemsidan får kontakta webmaster@austur.org så ska vi göra vårt bästa för att plocka bort dessa uppgifter.

 

RFs INTEGRITETSPOLICY

 

/Styrelsen i Islandshästföreningen Austur