SIFs Ridutmaning 2021

genomfördes under mars-september 2021. Tanken var att man i lokalföreningen skulle bjuda in till gemensamma uteritter och där tillsammans rida ihop totalt 2021 km. 


Beroende på hur många medlemmar som lokalföreningen hade fick man även några "bonus kilometrar". Ritterna skulle annonseras minst två dagar innan genomförande, så att alla intresserade fick möjlighet att delta.


Vi i Austur fick 1021 bonuskilometrar och skulle alltså tillsammans rida ihop 1000km (=100mil) för att nå målet. Detta mål nådde vi med råge. 


Vi genomförde 22 olika ritter, som lockade mellan 1-10 deltagare. Totalt red vi ihop

1 140km vilket tillsammans med vår bonus blev totalt 2 161 km.


Bra jobbat alla deltagare!