Isländska tecken & uttal

Isländska är ett vackert språk, men kanske inte helt lätt att uttala.


Vill du ha lite hjälp på traven för att rätt kunna skriva och uttala namnet på din islandshäst?

Isländska bokstäver

Har du svårt att hitta de isländska bokstäverna på tangentbordet? 


Man håller nere knappen "Alt", samtidigt som man slår siffrorna -en åt gången- på det numeriska tangentbordet längst till höger. Släpp ”Alt” knappen och vips!!!! Ett isländskt tecken. 


Bifogar även några andra "bra att ha" tecken.....

æ - 145

Æ - 146

ð - 208

Ð - 209

þ - 231

Þ - 232

ë - 137

ï - 139 

ô - 147

û - 150

 - 182

Ê - 210

Ë - 211

Î - 215

Ï - 216

Ô - 226

Û - 234

ü - 129

Ü - 154

ø - 155

Ø - 157

© - 184

¼ - 172

¾ - 243

° - 248

Isländskt uttal

Här kommer en förteckning över hur de isländska bokstäverna och olika bokstavskombinationer ska uttalas. Notera även att man i isländskan alltid betonar på den första bokstaven/stavelsen.


a -a (som i Anders)
à - ao
au - öj
ð - tonande d, som i engelskans "father" (tungspetsen mot tänderna)
e - mellanting mellan e och ä
é - jæ
ei - ej
ey - ej
f - mellan vokaler uttalas "v"
hj - ch (som i tyska "ich")
hv - kv (norra Island)
i - mellanting mellan i och e
í - långt i (som i Ivar)
ll - t:l

nn - d:n
o - öppet å (som i Åsa)
ó - ou
tl - d:l
rn - d:n
u - mellanting mellan u och ö
ú - som tyskt u [oo]
y - i
ý - långt i (som i Ivar)
Þ - th (som i engelskans "thing")
æ - ai
ö - öppet ö (som i Örjan)