Årets Förtjänstfull medlem

2013 instiftades en årlig utmärkelse, som skall tillfalla en medlem. Pristagaren utses av styrelsen, men det kommer att finnas möjlighet för medlemmarna att lämna förslag på kandidater och motivering till varför just den personen ska ha priset! Utmärkelsen delas ut i samband med årsmötet.


"Utmärkelsen ska delas ut till en klubbmedlem som på ett förtjänstfullt sätt

genom sitt arbete eller engagemang har gjort en betydande insats för föreningen

och medlemmarna".

2020 - Arbetsgruppen för Sverigeritten 2020

Ett stort engagemang från planering till genomförande av de sju Gotlandsetapperna i Sverigeritten, vilket ledde till att Austurs medlemmar kunde rida ihop flest kilometer av alla föreningar i Sverige. Detta gav slutligen Austur vinsten i Sverigerittsutmaningen!  


Ett särskilt hedersomnämnade till Ingrid Wahlén som tagit stort ansvar i såväl planering som utförande, hållit i trådar, motiverat andra till deltagande och själv deltagit” 

2019 - Lisa Raufi

Hon har under året svarat för ett kursutbud som vänt sig till både barn och vuxna. Barnridlägret -som hon arrangerade till förmån för Austus Lag-SM ungdomar- var både proffsigt, roligt och lärorikt. Hon ansvarade även för två av föreningens tävlingar i trail & distans.

2018 - Anders Andersson

Han är klubbens ”handy man” och verkar mycket i det dolda. Han har många strängar på sin lyra och fixar allt från sladdar & snickeri till grovarbete vid ovalbane tävlingarna. Under hösten har han även varit en av stöttepelarna kring ungdomsaktiviteterna. Behöver något ordnas – Det fixar Anders!

2017 - Sara Lundberg

Sara lyckades engagera ungdomarna att bilda ett lag till Lag-SM, och som tränare var hon en bidragande orsak till deras fina fjärdeplacering. Hon har också mycket goda ridkunskaper som hon delat med sig till många medlemmar på ett proffsigt och pedagogiskt sätt.

2016 - Lotta Molund-Löfgren

Lotta är en av föreningens verkliga eldsjälar - en omtyckt person och vän med sin energi och hjälpsamma sätt. Hon har -förutom att under många år inneha den viktiga posten som kassör- strävat efter att utveckla våra ovalbanetävlingar, vilka är både trivsamma och välorganiserade.

Utan Lotta - ingen tävling!

2015 - Nathalie Althin-Gudinge

Nathalie har som ungdomsansvarig gjort en fantastisk insats genom att inspirera och ansvara för våra ungdomars deltagande i Lag-SM 2015

2014 - Ingrid Wahlén

Ingrid håller Austurs webbsida uppdaterad, levande och intressant. Ett stort arbete som kräver både tid och engagemang, som klubben vill rikta sitt stora tack för.

2013 - Ulla Andersson

Under många år har Ulla generöst öppnat sitt hem och sin gård,så att Austurs medlemmar kan få möjligheten att tävla på ovalbanan.