Nya tävlingsgrenar för barn!

Idrottsrörelsens gemensamma mål handlar om att behålla och nå nya barn och unga och om att skapa riktigt bra utvecklingsmiljöer där barn och unga mår bra och utvecklas över tid.


SIFs arbete med att titta på "barns tävlande" har resulterat i två nya tävlingsgrenar som heter C2 och C4 (C=Children). En ökad utveckling och motivation när svårighetsgraden höjs stegvis och barnet får lyckas. Motiverar även att träna upp ridteknik i tidig ålder - sits och inverkningar bedöms inom andra ridsportsdiscipliner på alla utbildningsnivåer och åldrar. Välbalanserade ryttare som rider mjukt och harmoniskt ska premieras framför flotta hästar med mycket gång.


De nya klasserna öppnar upp för fler att delta i och med att resultaten kan förbättras oberoende av t.ex. hästens gångartskvalitet. Det för i sin tur med sig att även barn utan goda ekonomiska förutsättningar och kontaktnät inom hästvärlden kan delta (t ex ridskoleelever).


Länk till fullständiga regler för C2 & C4 finns i Svenska Tillägget

Protokoll C2 & C4 Domarkommentarer

Kort sammanfattning

C2 och C4

Grenarna är ej åldersbestämda (kan arrangeras för alla åldersgrupper)

Ryttarna rider ensamma på banan

Man rider i valfritt varv

Det rids inte finaler. Barn under 13 år, ska ej rangordnas utan alla uppmärksammas med prisutdelning och omdömen.


Om grenarna arrangeras för ryttare äldre än 13 år så får ryttarna direktplaceringar med prisutdelning direkt efter uttagningarna är klara. Vid delad delade placeringar skall poängen för sits och övergångar väga tyngst. Om poängen fortfarande är densamma utses två segrare.

Grenarna döms av domare med lägst lokaldomarstatus
Bett med hävstångsverkan är ej tillåtet


Såhär rider man C2 (två gångarter)
Endast ett ekipage på banan åt gången och rider i valfritt varv.
Inridning i skritt, start vid närmaste kortsida.
Programmet startas genom en tydlig nick till domarna på mitten av kortsidan.
½ varv, skritt visas.
Mellan markeringar på kortsidan (se ritning) övergång till valfritt tempo i tölt eller trav.
1 varv i antingen tölt eller trav visas.
Övergång till skritt mellan markeringarna på kortsidan.
Programmet avslutas på mitten av kortsidan.


Bedömningsmoment C2
1. Gångartskvalitén i skritt 
2. Ryttarens sits och inverkningar i skritt 
3. Övergången till tölt/trav

4. Gångartskvalitén i tölt/trav 
5. Ryttarens sits och inverkningar i tölt/trav
6. Övergången till skritt mellan markeringarna på kortsidan 
För ryttare 13 år och äldre - De 6 bedömningsmomenten adderas och delas på 6.


Såhär rider man C4 (fyra gångarter)
Endast ett ekipage på banan åt gången och rider i valfritt varv.
• Inridning i skritt, start vid närmsta kortsida.
• Halt och hälsning i form av en tydlig nickning mitt på kortsidan. Ryttaren rider fram sin häst i skritt från halten.
• ½ varv i skritt visas.
• Mellan markeringar på kortsidan övergång till valfritt tempo i tölt.
• ½ varv valfritt tempo i tölt
• Mellan markeringar på kortsidan övergång till långsam- till mellantempo i trav (ryttaren bestämmer själv om nedsittning i trav eller lättridning).
• ½ varv långsam- till mellantempo i trav
• Mellan markeringar på kortsidan övergång till långsam- till mellantempo i galopp.
• 1 varv långsam- till mellantempo i galopp
• Övergång från galopp till skritt. Hästen ska vara nere i skritt mellan markeringarna på
kortsidan. Övergången får ske via tölt eller trav och förberedelsen för nedtagningen får ske
från mitten av sista långsidan i galoppen.
• Programmet avslutas med en hälsning i form av en tydlig nickning till domarna. 


Bedömningsmoment C4
1. Halt, hälsning, övergången till skritt bedöms.
2. Gångartskvaliteten i skritt 
3. Sits och inverkningar i skritt 
4. Övergång från skritt till tölt
5. Gångartskvaliteten tölt 
6. Sits och inverkningar i tölt
7. Övergången till trav (får ske direkt från tölt till trav eller via skritt)
8. Gångartskvaliteten trav
9. Sits och inverkningar i trav 
10. Övergång till galopp (vid felfattning görs avdrag enligt R & R).
11. Gångartskvaliteten galopp
12. Sits och inverkningar i galopp
13. Övergång till skritt innan mitten av kortsidan där programmet avslutas med en hälsning. 
För ryttare 13 år och äldre - De 13 bedömningsmomenten adderas och delas på 13