Top-5 från senaste styrelsemötet

Tisdag 11 mars 2021

Styrelsen försöker ha möten ca 1 gång per månad - med visst uppehåll över sommarmånaderna. Har du något du vill att styrelsen ska ta upp på nästa möte är du välkommen att höra av dig till sekreterare@austur.org, så hamnar det på dagordningen.


Så länge Covid-19 pandemin sätter stopp för fysiska möten fortsätter styrelsemötena att ske digitalt via Zoom.


KOMMANDE MÖTEN:  kl 18.00 torsdag 11 maj + ev 10 juni?.

1. Ungdom

Vi har sökt bidrag från Region Gotland ("Pengar i Påse") för att arrangera riddarträning för allaföreningens ungdomar. Instruktör = en av riddarna från Torneamentum. Preliminärt datum 5 juni.

2. Tävling

Austur Gaits On Net 2021 vår digitala träningstävling är avslutat och vi väntar på resultatet.


Austurs Vårtävling.  Kommer att genomföras med "corona-anpassning" = publikfritt, begränsat antal funktionärer, 8 ryttare/startgrupp, inga finaler och när man ridit sina grenar lämnar man  tävlingsområdet.

3. Digital föreläsning

Den 4 maj erbjuds Austurs medlemmar en digital föreläsning med Peter Häggberg kring gångarterna tölt och pass.

4. Nytt tävlingssekretariat

Vi har fått bidragspengar från GUBIS för att transportera den bod vi fått från Själsö till Fleringe. Boden är nu på plats och kommer att fixas till framöver. 

5. Islandshästens dag 1 maj

SIF uppmanar alla lokalföreningar att arrangera aktiviteter för att fira dagn.

Den enda aktivitet vi i dagsläget har har planerat här på Gotland är långritt på Stenkusten.