Top-5 från senaste styrelsemötet

Tisdag 23 juni

Styrelsen försöker ha möten ca 1 gång per månad - med visst uppehåll över sommarmånaderna. Har du något du vill att styrelsen ska ta upp på nästa möte är du välkommen att höra av dig till styrelsen@austur.org, så hamnar det på dagordningen.


KOMMANDE MÖTEN:  troligen vecka 33

Tävling i distans & Trail 2019

Bild från prisutdelningen vid höstens tävlingar i Lau.

1. Tävling

Påminner alla intresserade att anmäla sig till DM Gotland på ovalbanan i Fleringe lördag den 18 juli. Domare Peter Häggberg & Ann Kruse.


Inför tävlingsäsongen 2021 - ska YR-ryttarna bilda en egen klass istället för att tävla med seniorerna?

2.. Sverigeritten Utmaningen

För att vara med och tävla om fina priser -kurser, föreläsningar m.m- ska föreningens medlemmar ha gjort gemensamma uteritter på sammantaget minst 1 748km.


För att vi ska nå upp till den sträckan uppmanas alla medlemmar bjuda in till gemensamma uteritter som ska genomföras senast 13/8. Alla uteritter räknas sedan samman med våra Sverigerittsetapper och blir föreningens totala ridsträcka.


En etapp av vår Gotlandsritt återstår - Etapp 7 lördag 27 juni Burgsvik-Hoburgen.

3. Utbildning

Det finns platser kvar på lektioner för Peter Häggberg söndag 19/7 och klickerkurserna för Malin Schöön i 22-23/8.


Det planeras även kurser för Maria Berg, Haffi Gíslason, Malin Bonnevier, dressyrkurs för Ulrika Wendéus och ev uppföljing med Peter Häggberg..

4. Pensionärsrabatt på medlemsavgiften till SIF?

Styrelsen funderar på att skriva motion till SIFs årsmöte 2021 om någon form av rabatterad medlemsavgift för pensionärer.

5. Avel

Vi siktar på att genmföra en föl-& unghäsmönstiring 2021.