Top-5 från senaste styrelsemötet

Tisdag 14 juni 2022

Styrelsemöte 10 augusti 2021
Styrelsemöte 10 augusti 2021
Styrelsemöte med havsutsikt vid hamnen i Själsö.
Styrelsemöte 12 januari 2021
Styrelsemöte 12 januari 2021
Ett av många digitala styrelsemöten under pågående covid-19 pandemi.
Styrelsemöte 11 mars 2021
Styrelsemöte 11 mars 2021
Styrelsemöte på Zoom.

Styrelsen försöker ha möten ca 1 gång per månad - med visst uppehåll över sommarmånaderna. Har du något du vill att styrelsen ska ta upp på nästa möte är du välkommen att höra av dig till sekreterare@austur.org, så hamnar det på dagordningen.


Vi kommer även fortsättningsvis att variera mellan fysiska och digitala (Zoom) styrelsemöten.


KOMMANDE MÖTEN:  ännu ej bestämt

1. Tävling

Ovalbanan Fleringe: För att förbättra underlaget på ovalbanan i Fleringe kommer föreningen att bekosta ett extra lager grus. Gruset kommer läggas på senare i höst, så att det hinner "sätta sig" under vintern.

2. Resestöd våren 2022

Alla somn varit ute och tävlat under våren (1/1-30/6) har möjighet att få resestöd från RF-SISU.

Kopia på biljett måste mailas till webmaster@austur.org senast 30/6. Ange även tävlingsdatum och tävlingens namn.

3. Ungdomar

Anmälningsavgifter:  Ungdomarnas anmälningsavgift till kurser och lektioner sänks till 250kr (vuxna 500kr)


Lag-SM: Styrelsen beslutade sponsra Lag-SM laget med 10 000kr för deltagande i Lag-SM finalen senare i sommar.

4. Sverigeritten 2022

Sverigeritten är igång och Austur har genomfört dag 1 och 3 med totalt 20 deltagande ekipage.

Dag 2 fick ställas in p g a sjukdom, men kommer genomföras senare under sommaren.

5. "Klirr i kassan"

Therese Sonehag å föreningens vägnar ansökt hos SIF och RF-SISU om (och beviljats) tre olika ekonomiska bidrag.

- 10 000 kr till inköp av "paddor" mm att användas i tävlingsverksamheten

- 7 000 kr för kurs i tävlingsteori

- 15 000 kr till "rekrytering" av ungdomar.