Antidoping

SIF arbetar under 2023 med:
• Att informera om en dopingfri verksamhet inom SIF och anslutna föreningar
• Att ha information på hemsida om dopingregler för ryttare och antidoping med länkar till Antidoping Sverige www.antidoping.se.
• Att implementera dopingreglerna i våra tävlingsregler
• Att implementera dopingreglerna i våra utbildningar
• Att ha en fastställd hantering av läkemedel och kosttillskott i landslagsverksamheten


ANTIDOPING HÄST

Som ryttare och medlem är du skyldig att känna till reglerna för dopning och otillåten medicinering för häst och vad som gäller i fråga om karenstider samt förbud och du har också skyldighet att ställa upp på dopningskontroll.


Svenska Islandshästförbundets bestämmelser om antidopning och otillåten medicinering av häst omfattar alla medlemmar i en förening ansluten till förbundet, alla som har tävlingslicens utställd av förbundet och alla som deltar i en tävling arrangerad av förbundet eller en förening/arrangör ansluten till förbundet.


Vi utgår ifrån att enbart friska hästar skall tävla. Det betyder att det i princip är nolltolerans mot läkemedel och andra behandlingar i samband med tävling, och träning som kan jämställas med tävling.

Dopning av häst är, enligt djurskyddslagens föreskrifter, behandlingar eller åtgärder som vid tävling/träning kan medföra positiva eller negativa förändringar av hästens aktuella prestationsförmåga eller temperament.


SIF följer Svensk Travsport/Svensk Galopps Karenstids- och förbudslista.
Listan består av två delar:

A-listan - substanser och behandlingsmetoder  förbjudna för hästar inför och i samband med tävling och träning 

B-listan - substanser förbjudna vid tävling och deras karenstid för tävling samt behandlingsmetoder som har karenstid för tävling.


Den 9 december 2023 slutförde Austurs styrelse utbildningen ”Vaccinera klubben mot doping.

Islandshästföreningen Austur finns nu med på Antidopning Sveriges lista över "vaccinerade" föreningar. Där återfinns i dagsläget (11/12 2023) ytterligare 15 av SIFs föreningar.


"Vaccinationen" stärker föreningens trovärdighet mot kommun, media och sponsorer och kan användas vid marknadsföring och rekrytering av ledare och medlemmar. Vaccinationen gäller i tre år.


Vi uppmanar alla medlemmar att genomföra:

- kunskapstestet på vaccineraklubben.se

- e-utbildningen "Ren vinnare"

Läkemedel

Som idrottare på lägre nivå har man rätt att använda läkemedel om det finns medicinskt behov. På antidoping.se finns den så kallade "Röd-Gröna listan" där man kan se vilka läkemedel som klassas som doping.

Dopingklassade kosttillskott

Risken att få i sig dopingklassade substanser via kosttilskott är större bland motionärer och idrottare på lägre nivå, då man inte på samma sätt är medveten om riskerna.