Välkommen till Austur Ungdom...

UNGDOMSRABATT

Alla Austur ungdomar har rabatt på föreningens kurser. Rabatten är 25% -dock högst 450kr- och gäller för dig som är huvudmedlem i Austur. 

Rabatten gäller till och med det år man fyller 18 år. (OBS! Gäller ej kurser riktat enbart till ungdomar!)


Det har också beslutats att sänka anmälningsavgiften till kurser och lektioner för ungdomar till 250 kr.

Lag-SM för ungdomar 

Lag-SM för islandshästar är en fartfylld tävling där ungdomar (13-21år) från hela Sverige gör upp i tolv spännande grenar.  LÄS MER om vad som gäller för 2023

Åldersgrupper - Ryttare

Barn: till och med det år de fyller 12 år
Junior: från det år man fyller 13 år till utgången av det år då man fyller 15 år.
Young Rider: från det år man fyller 16 år till utgången av det år då man fyller 21 år.
Senior: från och med det år man fyller 22 år.

ÄR DU MELLAN 7-25 ÅR?

Då är du välkommen att höra av dig med förslag på aktiviteter till Austurs UNGDOMSUTSKOTT!

Nya tävlingsgrenar för barn

Det har skapats två nya tävlings-grenar för att behålla och nå nya barn/unga och skapa bra utvecklingsmiljöer för dem över tid.


Båda grenarna rids med endast ett ekipage på banan och heter C2 (två gångarter) och C4 (fyra gångarter) - LÄS MER (4/4 2023)

STATLIGT & KOMMUNALT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (LOK)

Vi får stöd för aktiviteter med minst tre bidragsberättigade ungdomar mellan 7-25 år + eventuell vuxen ledare.

För att kunna redovisa alla ungdomsaktiviteter till Regionen och RF behövs fortlöpande information om datum och vilka som träffades.


Ingen redovisning från er = inga pengar till ungdomskassan!


Ni som har många ungdomar (=minst tre + medlemmar i Austur) som regelbundet rider/pysslar tillsammans kan få behörighet till "LOK-stöds appen", så att ni själva kan registrera alla aktiviteter. Maila webmaster@austur.org


Vill Du ha hjälp med registrering: Maila uppgifter om tid, plats, namn på deltagare + ledare till webmaster@austur.org

Lag SM 2022 - Team Austur

Utdrag ur belastningsregistret 

Alla som "arbetar" med barn i föreningens verksamhet måste prentera utdrag ur belastningsregistret.


Gör såhär!

- Logga in med bank-id på Polisens hemsida

- begär ett udrag för "Arbete med barn i annan verksamhet än skola & barnomsorg".

- När du fått ditt utdrag med posten fotar du det och mailar till sekreterare@austur.org.


Utdraget gäller 1 år.