Efter att SIF anslöts till Riksidrottsförbundet (RF), så  samarbetar vi med RF´s utbildningsförbund RF-SISU Gotland.

Lärgrupper hos RF-SISU 


Vad är en "Lärgrupp"?

En lärgrupp är en mindre grupp med människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne - ungefär som en "studiecirkel". Lärgruppen ska pågå minst 3 x 45 minuter och ha en ansvarig lärgruppsledare (="utbildare").


Ju fler lärgrupper vi har desto mer hjälp kan vi få från SISU i form av gratis lån av lokaler, hjälp med material och eventuella omkostnader för att ta hit föreläsare.


Vem kan vara lärgruppsledare?

Lärgruppsledaren har en viktig roll i gruppen, men  behöver inte vara expert på ämnet ni ska samtala kring och man behöver inte kunna ha svar på alla frågorna. Som lärgruppsledare är din uppgift att vara samordnare, pådrivare och inspiratör. Utbildning för lärgruppsledare. Här hittar du en kort film om vad det innebär att vara "lärgruppsledare"


 Vill du starta en lärgrupp?

Kontakta Ingrid Wahlén.


Redovisa lärgruppen i IOL-appen.

Du som är ansvarig (="utbildare") får behörighet att registrera träffar och närvaro i IOL-appen. När lärgruppen är avslutad ska du avsluta =SLUTRAPPORTERA gruppen.


Här finns en instruktionsfilm om hur du ska göra:

Registrera SISU-verksamhet i IdrottOnline-appen - YouTube