Austur med nästan 200 medlemmar tillhör Svenska Islandshästförbundet (SIF), som består av ett 60-tal föreningar och ca 7 000 medlemmar. Sedan 2021 är vi är en del av Riksidrottsförbundet.

AUSTURS OVALBANEPROJEKT

Förstudie till att etablera ny mötesplats för

Islandshästsporten på Gotland

8 september 2023

Uppdatering från Austur ovalbaneprojekt:

Det kommer att ta längre tid att få fram offerter än planerat. Vi planerar nu träff med entreprenörer på plats. Det innebär att tiden för medlemsmötet måste flyttas framåt. Vi återkommer med ny tid så snart som möjligt!


Med vänlig hälsning projektgruppen förstudie Austur ovalbaneprojekt

Medlemsbrev  5 augusti 2023

Nu tar vi nästa steg i Ovalbaneprojektet!

Förstudien börjar gå mot sitt slut och i september blir alla medlemmar kallade till ett möte för att ta beslut om vi ska gå vidare med att etablera en ovalbana eller inte. Inför mötet kommer ni få underlag för beslut. I stort innebär förslaget att vi etablerar en ovalbana i Dalhem med ett arrendekontrakt på 20 år (förhandlat och klart).


Men innan dess vill vi redan nu bilda nästa projektgrupp för att skapa en projektplan på nästa steg. Vi kommer behöva fler och nya kompetenser. Vi som arbetat med förstudien, Jag (=Zenita Strandänger), Therese Sonehag och Arne Strandänger kommer fortsatt vara resurs i projektet. Sweco kommer även fortsättningsvis att vara ett stöd.


Projektorganisationen kommer att vara: styrelsen är Styrgrupp och en arbetsgrupp bestående av rollerna nedan. Vi har redan några frivilliga men behöver fler så hör av er till oss senast 15/8 ordforande@austur.org


Projektgruppens arbete framåt blir att skriva en projektplan, ansökan till Allmänna arvsfonden m.fl., driva ”bygget”, redovisning och uppföljning.

 • Projektsamordnare
 • Sponsring och bidragssamordnare
 • Kravställare entreprenader - Katarina Gereborg
 • Kommunikatör -
 • Ekonom/Redovisning – redovisar och bokför ovalbaneprojektet (samverkan med Austurs kassör)
 • Jurist - upprättar avtal som behövs. Klara Rolfart

Vissa roller kan vara flera personer och vi behöver ha representanter för 65 + och ungdomar. Vi hoppas också att 65+ gruppen är en referensgrupp samt framtida ungdomsgrupp.

 

Hör av gärna av dig om ni har några frågor och hoppas du vill vara med på att etablera en ovalbana på Gotland.


Sammanfattning nuläge 

28 maj 2023

Projektgruppen är nu inne i en fas då förprojekteringen avslutas, anbud ska skickas ut och vi påbörjar slutredovisningen av Leader Gute-projektet. Vi har sedan drygt ett år tillbaka jobbat vidare med en lämplig plats för vår anläggning.

 

Med utgångspunkt för medlemmarnas synpunkter (enkäten i slutet av 2021) är platsen belägen mitt på ön. Platsen är i anslutning till "Hotell Dalhem", som ligger mellan Roma och Dalhem. Vi kommer att arrendera deras mark.

 

Här finns redan nu verksamhet med t ex ridhus och inackorderingsstall. Där finns även restaurang och hotell, vilket är en fördel vid kurstillfällen och tävlingar med gäster från fastlandet. Det finns en travbana som används mest som ridbana. Det finns också en nyanlagd, stor dressyrbana utomhus.

 

Nuläge

 • Vi har gjort studiebesök på andra anlagda ovalbanor för att få tips kring hur vi får till bästa möjliga underlag på ovalbanan.
 • Projektet sammanställer tillsammans med konsulten SWECO ett ritningsunderlag och beskrivning och ska ingå ett avtal med Hotell/Stall Dalhem.
 • Vi tar in offerter för att kunna ta fram en kalkyl på vad banan kommer att kosta att bygga.
 • Därefter gör vi en ansökan till Allmänna arvsfonden. Vi inriktar oss på stöd till projekt för ungdomsverksamhet.
 • Arvsfonden bidrar med max 70% av anläggningskostnaden. De övriga 30% måste vi finansiera på annat sätt.

 

HÄR kan du hitta en pdf-fil med förslagshandlingen på ovalbanan.


HÄR hittar du presentationen från årsmötet 2023 som går igenom projektet lite mer utförligt.

Förstudien

Austur har sökt och fått ca 350 000 kr till en förstudie 2021-2022 för att anlägga en ovalbana för träning, tävlingar och andra aktiviteter.


Målet med förstudien är att identifiera:

 • lämplig plats och samarbete för att anlägga banan,
 • finansiering av banan.


De långsiktiga målen är att:

 • stärka psykisk – fysisk hälsa i allmänhet men i synnerhet hos ungdomar,
 • anordna nationella tävlingar på godkänd ovalbana,
 • bidra till Gotlands besöksnäring med en ny mötesplats för islandshästsporten,
 • uppnå god säkerhet på banan för både hästar och människor.


Förstudiens aktiviteter

 • Vi anlitar projektledare Louise Lindberg/Agrohest från Strokkur islandshästförening med erfarenhet från Mönsterås Horse Arena, i förstudien.
 • Projektet vill veta vilka möjligheter medlemmarna ser med en ovalbana och hur behovet ser ut. Det gör vi genom möten, workshops, enkäter etc.
 • Träffar med möjliga samarbetspartners inom hästsporten och faktainsamling kring platser som identifieras.
 • Budget, kalkyl, ritningar, offerter mm tas fram som underlag för att söka pengar ur t.ex. Allmänna arvsfonden och andra projektmedel.