Austur med nästan 200 medlemmar tillhör Svenska Islandshästförbundet (SIF), som består av ett 60-tal föreningar och ca 7 000 medlemmar. Sedan 2021 är vi är en del av Riksidrottsförbundet.

AUSTURS OVALBANEPROJEKT

Förstudie till att etablera ny mötesplats för

Islandshästsporten på Gotland

Årsmötet

15 februari 2024

Årsmötet röstade ett rungande JA till att arbeta vidare mot föreningens framtida ovalbana i anslutning till Hotell Dalhem!


Titta på filmen som Alva & Lisa Raufi har gjort!


Den som känner för att lämna ett bidrag till ovalbanebygget kan  göra det via Swish genom att använda QR-koden nedan.

PROJEKT ORGANISATION

Styrgrupp

Austurs Styrelse

Projektledare

Zenita Strandänger & Therese Sonehag

Sponsring & Bidragssamordnare


Kravställare entrepenad

Katarina Gereborg

Kommunikatör

Lisa Coudec

Jurist

Klara Rolfart

Ekonomi


Representant ungdom


Representant 65+


UPPDATERING KRING OVALBANEPROJEKTET

15 januari 2024

Förstudien slutförs under första kvartalet 2024. Beroende på beslut från medlemmarna i samband med årsmötet 15 januari 2024 går vi vidare till genomförande alternativt avslutar projektet.

Vid genomförande ska Ovalbanegruppen utökas. Målet är att ovalbana ska vara på plats våren 2025.

Medlemsbrev  5 augusti 2023

Nu tar vi nästa steg i Ovalbaneprojektet!

Förstudien börjar gå mot sitt slut och alla medlemmar kommer att bli kallade till ett möte för att ta beslut om vi ska gå vidare med att etablera en ovalbana eller inte. Inför mötet kommer ni få underlag för beslut. I stort innebär förslaget att vi etablerar en ovalbana i Dalhem med ett arrendekontrakt på 20 år (förhandlat och klart).


Men innan dess vill vi redan nu bilda nästa projektgrupp för att skapa en projektplan på nästa steg. Vi kommer behöva fler och nya kompetenser. Vi som arbetat med förstudien, Jag (=Zenita Strandänger), Therese Sonehag och Arne Strandänger kommer fortsatt vara resurs i projektet. Sweco kommer även fortsättningsvis att vara ett stöd.


Projektorganisationen kommer att vara: styrelsen är Styrgrupp och en arbetsgrupp bestående av rollerna nedan. Vi har redan några frivilliga men behöver fler så hör av er till oss ordforande@austur.org


Projektgruppens arbete framåt blir att skriva en projektplan, ansökan till Allmänna arvsfonden m.fl., driva ”bygget”, redovisning och uppföljning.

 • Projektsamordnare
 • Sponsring och bidragssamordnare
 • Kravställare entreprenader - Katarina Gereborg
 • Kommunikatör -
 • Ekonom/Redovisning – redovisar och bokför ovalbaneprojektet (samverkan med Austurs kassör)
 • Jurist - upprättar avtal som behövs. Klara Rolfart

Vissa roller kan vara flera personer och vi behöver ha representanter för 65 + och ungdomar. Vi hoppas också att 65+ gruppen är en referensgrupp samt framtida ungdomsgrupp.

 

Hör av gärna av dig om ni har några frågor och hoppas du vill vara med på att etablera en ovalbana på Gotland.

Förstudien

Austur har sökt och fått ca 350 000 kr till en förstudie 2021-2022 för att anlägga en ovalbana för träning, tävlingar och andra aktiviteter.


Målet med förstudien är att identifiera:

 • lämplig plats och samarbete för att anlägga banan,
 • finansiering av banan.


De långsiktiga målen är att:

 • stärka psykisk – fysisk hälsa i allmänhet men i synnerhet hos ungdomar,
 • anordna nationella tävlingar på godkänd ovalbana,
 • bidra till Gotlands besöksnäring med en ny mötesplats för islandshästsporten,
 • uppnå god säkerhet på banan för både hästar och människor.


Förstudiens aktiviteter

 • Vi anlitar projektledare Louise Lindberg/Agrohest från Strokkur islandshästförening med erfarenhet från Mönsterås Horse Arena, i förstudien.
 • Projektet vill veta vilka möjligheter medlemmarna ser med en ovalbana och hur behovet ser ut. Det gör vi genom möten, workshops, enkäter etc.
 • Träffar med möjliga samarbetspartners inom hästsporten och faktainsamling kring platser som identifieras.
 • Budget, kalkyl, ritningar, offerter mm tas fram som underlag för att söka pengar ur t.ex. Allmänna arvsfonden och andra projektmedel.