Austur med ca 200 medlemmar tillhör Svenska Islandshästförbundet (SIF), som består av ett 60-tal föreningar och ca 7 000 medlemmar. Sedan 2021 är vi är en del av Riksidrottsförbundet.

AUSTURS OVALBANEPROJEKT

Förstudie till att etablera ny mötesplats för

Islandshästsporten på Gotland

Sammanfattning digitalt informationsmöte 12 maj 2022

Projektgruppen har jobbat vidare och nu hittat en lämplig plats för vår anläggning.


Med utgångspunkt för medlemmarnas synpunkter (enkäten i slutet av 2021) är platsen belägen ganska mitt på ön. Platsen är i anslutning till "Hotell Dalhem", som ligger mellan Roma och Dalhem. 


Här finns redan nu verksamhet med t ex ridhus och inackorderingsstall. Där finns även restaurang och hotell, vilket är en fördel vid kurstillfällen och tävlingar med gäster från fastlandet. Det finns en travbana som används mest som ridbana. Det finns också en nyanlagd, stor dressyrbana utomhus.


Hur går vi vidare?

 • Vi kommer göra studiebesök på andra anlagda ovalbanor för att få tips kring hur vi får tillbästa möjliga underlag på ovalbanan

 • Projektet ska sedan sammanställa ett ritningsunderlag och beskrivning samt ingå ett avtal med Dalhem.

 • Vi tar in offerter för att kunna ta fram en kalkyl på vad banan kommer att kosta att bygga.
 • Därefter gör vi en ansökan till Allmänna arvsfonden. Vi inriktar oss på stöd till projekt för ungdomsverksamhet.
 • Arvsfonden bidrar med max 70% av anläggningskostnaden. De övriga 30% måste vi finansiera på annat sätt.


HÄR kan du hitta en pdf-fil med lite mer utförlig information och översiktsbilder.

Förstudien

Austur har sökt och fått ca 350 000 kr till en förstudie 2021-2022 för att anlägga en ovalbana för träning, tävlingar och andra aktiviteter.


Målet med förstudien är att identifiera:

 • lämplig plats och samarbete för att anlägga banan,
 • finansiering av banan.


De långsiktiga målen är att:

 • stärka psykisk – fysisk hälsa i allmänhet men i synnerhet hos ungdomar,
 • anordna nationella tävlingar på godkänd ovalbana,
 • bidra till Gotlands besöksnäring med en ny mötesplats för islandshästsporten,
 • uppnå god säkerhet på banan för både hästar och människor.


Förstudiens aktiviteter

 • Vi anlitar projektledare Louise Lindberg/Agrohest från Strokkur islandshästförening med erfarenhet från Mönsterås Horse Arena, i förstudien.
 • Projektet vill veta vilka möjligheter medlemmarna ser med en ovalbana och hur behovet ser ut. Det gör vi genom möten, workshops, enkäter etc.
 • Träffar med möjliga samarbetspartners inom hästsporten och faktainsamling kring platser som identifieras.
 • Budget, kalkyl, ritningar, offerter mm tas fram som underlag för att söka pengar ur t.ex. Allmänna arvsfonden och andra projektmedel.