Ta dig tillbaka efter en hjärnskakning

Hjärnskakningar inom idrotten är tyvärr vanligt och som, i värsta fall, kan ge minnesstörningar, huvudvärk och andra neurologiska symtom under hela livet. Därför är det mycket viktigt att låta hjärnan återhämta sig långsamt efter en hjärnskakning.


Oavsett om du är motionsryttare eller tävlingsryttare så ska du glömma det där om att komma upp i sadeln så fort som möjligt. Nu gäller det att ta hand om hjärnhälsan i första hand. 


Hjärntrappan bör tillämpas av alla ryttare som misstänker eller har konstaterats ha en hjärnskakning. Med en korrekt handläggning och rehabilitering kommer den drabbade att kunna återgå till full aktivitet på ett tryggt och säkert sätt.


Hjärntrappan

är ett träningsprogram i sex steg skapad för dig som fått en hjärnskakning och som ska ge en bra återhämtning. Målet med ”hjärntrappan” är att återhämtningen efter en hjärnskakning ska ges tillräckligt med tid så ryttaren inte återvänder för tidigt till sadeln.

För ridsport finns ett anpassat träningsprogram som du hittar HÄR.


Sex steg tillbaka till sadeln

Om du ramlar av och slår i huvudet ska du ta det varligt och ge hjärnan tid att hämta sig innan du sitter upp igen - läs om hjärntrappans sex kloka steg tillbaka i sadeln igen för att du ska undvika framtida men.

SYMPTOM PÅ HJÄRNSKAKNING

 • Omtöcknad
 • Förvirrad
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Yrsel
 • Balansproblem
 • Synstörningar
 • Minneslucka
 • Medvetslöshet
 • ”Ser stjärnor”
 • Svår nacksmärta
 • Ökad förvirring
 • Svår och ökande huvudvärk
 • Upprepade kräkningar
 • Märkligt uppträdande
 • Kramper
 • Dubbelseende
 • Domningar i armar/ben

"Hjälmen är huvudsaken"

Att använda hjälm är en självklarhet för alla som rider. En hjälm kan ha en avgörande betydelse för utgången av en olycka.


För att du ska vara säker på att hjälmen har ett fullgott skydd ska den ha rätt säkerhetsmärkning. 


Det viktigaste är att hjälmen sitter bra och bekvämt, den får framför allt inte vara för stor utan ska skydda panna, tinning och nacke. Om hjälmen är för stor kan den glida och hamna ur position när den behövs som bäst.