Lag-SM för islandshäst ungdomar 

(kort sammanfattning)


VAD ÄR LAG SM?
Lag SM är en fartfylld tävling för ungdomar anslutna till SIF. Vinnare blir det mest mångsidiga laget.


VEM FÅR VARA MED?
För att vara med i Lag SM ska ryttaren vara mellan 13-21 år (från och med det år man fyller 13 och till och med det år man fyller 21) och ansluten till SIF.

Deltagande hästar ska fylla minst 6 år under året de deltar och vara registrerade hos SIF.


LAGET
Lagen består av 4 eller 6 ekipage samt 1-2 reserver. Lagen kvalar in vid uttagningar som hålls runt om i landet under våren och de 14 bästa lagen (inklusive fjolårsvinnaren) går vidare till den stora riksfinalen.


LAGLEDARE

Varje lag skall ha en eller två lagledare, som är minst 18 år och som INTE rider i laget.


KVAL
Kvalet sker i tävlingsform. Samtliga grenar skall finnas tillgängliga (ej lagshow). Lagen ska se till att ha minst en ryttare i varje gren, precis som på Lag SM. Alltså ska lag om 6 ordinarie ryttare rida 2 grenar var och lag om 4 ordinarie rida 3 grenar var. Alla medlemmar i laget, dvs alla ordinarie ryttare, ordinarie hästar, och reservekipage, skall ha deltagit i en kvaltävling till Lag-SM.


Kval kan även ske digitalt (om SIF så bestämmer). Laget rider då endast ovalbanegrenarna på en godkänd ovalbana och samtliga ritter filmas. Lagen ska ha minst en ryttare i varje ovalbanegren precis som på Lag-SM. Det är laget som tillsammans försöker kvala till Lag-SM. 


KVALPOÄNG

Lagets sammanräknade poäng delat med 12 (=antalet grenar) blir lagets kvalpoäng - reserv ekipagens poäng räknas inte in på kvalpoängen. I ett digitalt kval delas lagets sammanräknade poäng med 6 (=antalet ridna grenar)-


Efter kvalet är genomfört och man kvalat in till SM-finalen, så är det tillåtet för lagmedlemmarna att byta grenar inbördes.


GRENAR
Lag SM tävlingarna består av 12 olika grenar uppdelade på tre kategorier.

Kategori A (ovalbana): T5 Tölt, T6 Tölt ("lätt T2, T7 Tölt,

Kategori B (ovalbana):  V3 fyrgång, V4 fyrgång, F2 femgång.

Kategori C:  FR1 Flagglopp, TR1 Trail, Speedpass 80m, CR1 Terräng, Dressyr, Smali


  • Varje ryttare måste välja en gren ur kategori A eller B, samt 1 gren ur kategori C.
  • Ryttarna får endast välja en gren från kategori A och en gren ur kategori B.
  • En häst får inte starta fler gånger per dag än som regleras av Ruels and Regulations.


LAG SHOW
Laget ska visa upp en lagshow där samtliga lagdeltagare, alla reserverna, minst en häst samt lagledaren ska ingå. Lagshowen kan bestå av en kadrilj, voltige, markarbete, skådespeleri, uppvisning eller liknande.


RESERVERNA

får också tävla i finalen, men deras poäng räknas inte till laget. Har laget flera reserver, så får dessa inte delta i samma grenar. Reservekipagen får endast användas på ordinarie plats, då ordinarie ekipage inte tillåts starta pga beslut av veterinär, läkare eller huvuddomare.

Reglemente Lag-SM 2022