Välkommen till

Gotlands Islandshästförbund (GIHF)

GIHF bildades i november 2016 och till förbundet hör alla islandshästföreningar, som har sitt säte på Gotland. I dagsläget finns endast en förening på ön -Austur.


STYRELSE 2024:

Ordförande: Zenita Strandänger

Vice ordförande: Marguerite Strandsten

Kassör: Lotta Molund Löfgren

Sekreterare: Maria Smedberg

Suppleant: Therese Sjöberg (Austur)


gotlandsislandshastforbund@austur.org

Distriktsmästare Sport 2023

Distriktsmästerskap (DM) Sport:

2017 arrangerades ett första historiskt Gotlands DM för islandshästar på ovalbanan i Fleringe.


DM 2024

Man blir distriktsmästare genom att delta i båda grenarna T7 & V5 och därigenom får fram en snittpoäng. Ursprungstanken med DM-upplägget -och valet av grenar- var att ALLA skulle kunna delta. LÄS MER!


Endast HUVUDMEDLEM i förening med säte på Gotland kan bli distriktsmästare. 

DOKUMENT:


VERKSAMHETSBERÄTTELSER

2023

2022

2021

2020

2019

2018

RESULTATLISTOR DM GOTLAND

DM 2023

DM 2022

DM 2021

DM 2020