SIFs Sverigeritt 2022

en "stafettrittt" genom Sverige och alla SIFs lokalföreninger från norr till söder. Den startade 11 juni och avslutade den 14 augusti. Totalt arrangerdes 65 etapper - de dagar som saknade arrangörsföreningen genomfördes "digitalt" (man  kunde då rida ensam på sin hemmaplan och registrera ritten till sin förening).


SYFTE:

att erbjuda SIFs medlemmar delaktighet, oförglömlig samvaro, möjlighet att dela en gemensam och unik upplevelse på hästryggen genom Sveriges skiftande natur.

att sprida kunskap om den fantastiska islandshästens mångsidighet, styrka och uthållighet

att sprida information om den livskvalité, som umgänget med dessa underbara djur innebär.


Eftersom det var SIFs lokalföreningar och dess medlemmar som planerade och genomde Sverigeritten, så såg också de olika dagsetapperna helt olika ut. Man utformade sina respektive etapper utifrån sina önskemål och förutsättningar!


INSAMLING TILL "MIN STORA DAG"

I samband med Sverigeritten genomfördes även denna gång att göras en insamling av pengar till stiftelsen "Min Stora Dag", med förhoppningen att kunna bidra till att barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser får möjlighet att uppfylla sina drömmar. www.minstoradag.se.